*Nettavisen* Økonomi.

Nordsjødykker anker videre i Strasbourg

Én av sju ikke fornøyd. Mener Norge brøt plikten til å beskytte liv og helse.

Syv nordsjødykkere klaget staten inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg - og vant.

Seks av de syv inngikk i februar i år avtale med staten om å akseptere dommen. Dykkerne fikk 70.000 kroner i oppreisning hver, men ble ikke tilkjent erstatning.

Den syvende dykkeren, Dag Vilnes, har derimot valgt å anke videre til menneskerettighetsdomstolens storkammer. Klagefristen utløper onsdag.

Invalidisert for livet

- Vilnes sin sak reiser prinsipielle spørsmål. Han ble skadet for livet etter uforsvarlig dykking i 1983 fra overflatefartøyet Tender Comet, på 150 meters dyp. Han var den gang sperret inne i kompresjonskammeret med 90-100 prosent helseskadelig luftfuktighet, samtidig som kommunikasjonen med skipet på havoverflaten var brutt, forteller advokat Per Danielsen til Nettavisen.

Advokaten representerer Vilnes.

- Han nektet å fortsette med slik uforsvarlig dykking, og rapporterte lovbruddene både til Oljedirektoratet og politiet. Ingen av disse statlige instanser gjorde noe konkret av betydning som følge av bruddene for daværende sikkerhetsforskrifter. Saken ble henlagt etter at den var blitt foreldet på grunn av sommel. Vilnes sitter igjen invalidisert for livet, fortsetter Danielsen.

Han mener tilfellet er egnet til å illustrere at Norge her brøt plikten til å beskytte Vilnes liv og helse aktivt.

- Staten fikk hans krav avvist fra behandling på dette punkt, fordi det syntes som klagepunktet ikke var medtatt til behandling for norske domstoler først, hvilket er vilkår for å klage til menneskerettighetsdomstolen. I klagen sendt nå er imidlertid påvist at Vilnes hadde med dette kravet i klagesaken i Norge. Det er ryddet opp i misforståelsen, så da kan storkammeret behandle det viktige prinsipielle spørsmål saken til Vilnes reiser, sier Danielsen.

Holdt hemmelig

Vilnes var den første dykker som klaget til menneskerettighetsdomstolen. Dommen mot Norge avsagt i desember bærer hans navn. Senere ble Vilnes sin sak, som fikk eget saksnummer, slått sammen med klagen fra de andre seks.

Alle syv fikk medhold i at Norge i oljeeventyrets oppstart har brutt den statlige plikten til å fremskaffe informasjon slik at dykkerne selv kunne vurdere risikoen forbundet med dykking.

Særlig ble dykkertabellene holdt hemmelig den gang, og det har i ettertid vist seg at dykkerpraksisen med for hurtige dykk var meget skadelig.

Vilnes har imidlertid også klaget i medhold av artiklene 2 og 3, som oppstiller plikt for alle stater til aktivt å beskytte innbyggernes liv og helse.

I Strasbourg behandles klager i vanlige avdelinger bestående av syv dommere. Den som er misfornøyd, kan klage videre til storkammeret, som består av 17 dommere. Det er denne retten Vilnes har benyttet seg av. Vinner den tidligere dykkeren fram kan han bli tilkjent en millionerstatning.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra Regjeringsadvokaten.

Har du nyhesttips? Tips tommy.brakstad@nettavisen.no!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag