Torsdag lanserer Verdensbanken en ny satsing for utvikling av havvind i utviklingsland. Banken ønsker å hjelpe vekstøkonomier med teknisk bistand og vurderinger av enkelte lands potensiale for havvind.

I dag er det Tyskland, Danmark og Storbritannia som leder an utbyggingen av bunnfast havvind. Utviklingen har i stor grad blitt drevet av statlige subsidier.

Investeringene øker dramatisk

Offshore havvind representerer i dag 8 prosent - 26 milliarder dollar - av nye investeringer i fornybar energi på verdensbasis, ifølge Verdensbanken. Denne andelen kommer til å øke dramatisk i årene som kommer, tror banken, som forventer at 500 milliarder dollar kommer til å bli investert i havvind-prosjekter innen 2030.

- Dette gir store muligheter for land med store offshore vind-ressurser, slik som Brasil, Indonesia, India, Filippinene, Sør-Afrika, Sri-Lanka og Vietnam. Havvind kan i tillegg generere ren energi til utviklingsland med befolkning som lever utenfor områder med jevn tilførsel av elektrisitet, skriver Verdensbanken i en pressemelding.

Verdensbanken omtaler Storbritannia som en verdensleder innen havvind, med den største installerte kapasiteten i Europa. Nå utfordrer miljøorganisasjonen Zero Norge til å hive seg med.

- Offshore vind kan gi enorme muligheter for å bygge en fornybar energisektor i utviklingsland med sterk vekst i energiforbruk, som i dag i stor grad dekkes av kullkraft. Veksten i kullforbruk må stanses raskt om vi skal unngå katastrofale klimaendringer, sier Per Kristian Sbertoli.

Kan bruke oljekompetanse

Sbertoli er fagansvarlig for finans i Zero, og peker på at Granavolden-plattformen lovet en ny satsing på å bidra til utfasing av kull.

- Ved å bidra til å bygge dette markedet, kan man også åpne stor muligheter for norsk maritim industri som er godt posisjonert til å bruke kompetansen fra oljesektoren til ny, framtidsrettet virksomhet innen havvind, sier Sbertoli.

I Norge har det vært stille rundt satsing på bunnfast havvind i mange år. I 2009 ble den første konsesjonen for en bunnfast havvindpark utdelt i et område utenfor Sandøy kommune i Møre og Romsdal. Havsul 1 heter prosjektet som har ligget på is i mange år. Utbyggeren Havgul clean energy har signalisert et håp om oppstart innen 2022.

Satsingen på flytende havvind har det imidlertid vært mer oppmerksomhet rundt i Norge. Flytende havvind betyr at i stedet for å feste vindturbinene til havbunnen, setter man de oppå flytende konstruksjoner i stedet.

I 2017 åpnet verdens første flytende vindpark utenfor Scotland. Her var Equinor, daværende Statoil, operatør. Hywind Scotland leverer strøm til omtrent 20.000 husstander i dag. Equinor er også operatør for to havvindparker i stor skala med bunnfaste turbiner - Sheringham Shoal og Dudgeon i Storbritannia. Selskapet eier også vindparken Arkona i Tyskland sammen med EON.

Equinor jobber for tiden med utvikling av flere stor havvindprosjekter utenfor Storbritannia, Tyskland, Polen og USA.