Norge eier deler av London

Foto: (AFP)

Har nå kjøpt noe av det råeste i metropolen.

04.11.10 21:32

Norges Bank som forvalter Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, er blitt enig om å kjøpe en 25 prosent andel av The Crown Estates portefølje av eiendommer i Regent Street i London.

Kjøpsprisen forventes å bli 448 millioner pund, tilsvarende om lag 4,2 milliarder kroner, melder banken.

- Fondet er i dag kun investert i aksjer og rentepapirer, og vil på lengre sikt styrkes av også å gå inn i eiendom, sier Oljefondsjef Yngve Slyngstad, i meldingen.

Hipp gate
Regent Street er en av Londons travleste handlegater, med kjente merkevarebutikker som Apple, Burberry, Banana Republic og Hamleys. Eiendommene i porteføljen, som består av 113 bygg spredt over 39 kvartaler, eies av The Crown Estate på vegne av Storbritannia.

Gaten har fått navnet etter prinsregenten, den senere Georg IV, og var en del av byplanen fra 1811, tegnet av John Nash. Gaten tilhører formelt kroneiendommene, men vedlikeholdes av Londons myndigheter, ifølge Wikipedia.

På det britiske Monopolbrettet er Regent Street en del av det grønne settet, det nest dyreste, sammen med Oxford Street og Bond Street.

Får renteinntekter
Et partnerskap vil gi fondet 25 prosent av porteføljens nettoinntekter, som i stor grad vil komme fra utleie av butikklokaler og kontorbygg. The Crown Estate vil motta de resterende 75 prosent av nettoinntektene. Avtalen vil ha en varighet på 150 år.

- The Crown Estate vil fortsette å ha ansvar for forvaltningen av porteføljen, mens NBIM vil ta del i større kapitalbeslutninger, sier Slyngstad.

En endelig avtale og fullføring av transaksjonen ventes innen utgangen av mars 2011. Det vil da gi fondet sin første investering innen fast eiendom etter at Finansdepartementet 1. mars i år ga tillatelse til å investere i denne aktivaklassen.

Sterkt kvartal
Fondet fikk 1. mars et mandat til gradvis å investere inntil fem prosent av sine midler i eiendom, ved å redusere renteinvesteringer tilsvarende. Investeringene skal hovedsakelig være i unotert eiendom, i velutviklede markeder og innenfor tradisjonelle eiendomstyper, i første omgang i Europa.

Norges Bank melder også om et meget sterkt tredje kvartal.

Oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga fondet en avkastning på 7,2 prosent, tilsvarende 199 milliarder kroner, noe som er den femte høyeste i fondets historie.

Fondets aksjebeholdning fikk en avkastning på 9,8 prosent i kvartalet, målt i internasjonal valuta, mens rentebeholdningen fikk en avkastning på 3,4 prosent. Samlet var avkastningen 0,4 prosentpoeng høyere enn avkastningen i fondets referanseportefølje.

Fondet var 60,4 prosent investert i aksjer og 39,6 prosent investert i rentepapirer ved utgangen av tredje kvartal.

Markedsverdien av fondet steg med 116 milliarder kroner til 2 908 milliarder kroner i tredje kvartal. En oppgang i kronekursen reduserte isolert sett markedsverdien med 132 milliarder kroner.

Nest størst
Fondet er verdens nest største statsfond. Det største er antatt å være Abu Dhabi Investment Authority, men dette fondet går ikke ut med tall, så det er betydelig usikkerhet rundt størrelsen. Dette fondet er estimert å være over 600 milliarder dollar, eller rundt 4.000 milliarder kroner.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem uttalte for kort tid siden at man hadde ambisjoner om å doble oljefondets verdi til 5.600 milliarder kroner innen 2020.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.