Gå til sidens hovedinnhold

Norge får kritikk i anti-korrupsjonsrapport

Norge har kun fulgt tilstrekkelig opp tre av sju forslag til forebyggende tiltak mot korrupsjon i staten, mener Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO.

GRECO (Group of States against Corruption) kommer onsdag med sin rapport om hvordan Norge har fulgt opp forslagene fra organets fjerde evalueringsrapport om landet i juni 2014.

GRECO har fra før påpekt at det er generelt lite korrupsjon i Norges nasjonalforsamling, domstoler og påtalemyndighet, men la fram sju konkrete forslag til tiltak i arbeidet for å forebygge korrupsjon.

Ber om mer åpenhet

Ett av forslagene har Norge ikke fulgt opp i det hele tatt, mener organet. Forslaget går ut på at det burde stilles krav til offentliggjøring når det oppstår konflikt mellom en parlamentarikers egne interesser og en sak som behandles av Stortinget.

GRECO påpeker at Stortinget har et register hvor representantene må registrere sine verv og økonomiske interesser, men viser samtidig til at det fortsatt er opp til hver enkelt stortingsrepresentant å vurdere om vedkommende skal diskvalifiseres fra å behandle en sak.

Tre andre forslag fra organet er bare delvis fulgt opp av norske myndigheter, ifølge rapporten. Disse omfatter utvikling av de etiske retningslinjene for stortingspolitikere, enda bedre rapportering av parlamentarikeres økonomiske interesser og bedre opplæring av påtalemyndigheten for å sikre at aktorer og statsadvokater har fått tilstrekkelig veiledning om etikk, interessekonflikter og forventet måte å behandle saker på.

Får også ros

Videre konkluderer GRECO med at Norge har fulgt opp de tre siste forslagene i rapporten fra 2014 tilstrekkelig. Det er kommet på plass bedre tilsyn med hvordan parlamentarikerne følger reglene og behandler saker, mer åpenhet rundt ansettelse av dommere i korte engasjementer og bedre opplæring av dommere i etikk, integritet, forventet måte å behandle saker på og interessekonflikter.

GRECO ber norske myndigheter om å komme med informasjon vedrørende forslagene som ikke er tilstrekkelig fulgt opp innen 30. juni neste år.

Kommentarer til denne saken