*Nettavisen* Økonomi.

Norge freser videre

Foto: Alexander Winger (Mediehuset Nettavisen)

...mens Europa sliter

Finanskrisen i Europa ser ikke ut til å bite noe særlig på totaliteten i den norske økonomien. Nye tall viser at det norske bruttonasjonalproduktet steg med hele 1,4 prosent i tredje kvartal, som følge av oppgang i industriproduksjonen, mens en nedgang i oljerafffinering og famasøytisk industri dempet oppgangen.

- BNP-tallene for tredje kvartal var om lag som ventet og bekrefter at norsk økonomi har god fart mot slutten av året, skriver DNB i en kommentar i etterkant av at rapporten fra Statistisk sentralbyrå ble sluppet tirsdag. Banken skriver videre at det var ventet en slik utvikling i tredje kvartal.

Svakere privat forbruk
DNB skriver videre at privat konsum steg svakt tredje kvartal med kun 0,2 prosents oppgang, mot 0,8 prosent kvartalet før. Også veksten i offentlig konsum var vissen. Oljeinvesteringene bidro i betydelig grad til veksten, mens investeringene i Fastlands-Norge gikk ned med 0,8 prosent. Utenrikshandelen bidro også positivt med en vekst i eksporten av tradisjonelle varer med 0,7 prosent.

- For Norges Bank er nok disse tallene mindre interessante, men bekrefter ståstedet ved utarbeidingen av oktoberrapporten. Det er nok først og fremst utviklingen fremover som er viktig, skriver DNB.

Tyngre i Europa
Mens Norge altså leverer en økonomisk vekst på 1,4 prosent i tredje kvartal, er situasjonen langt tyngre nedover i Europa. Tall for første halvår viser at bruttonasjonalproduktet riktignok steg i første halvår. Mens Tyskland fortsatt holder stand, ble bruttonasjonalproduktet i Hellas og Portugal rasert av gjeldskrisen.

Les mer her:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.