Norge har aldri gjort det bedre

Norge har aldri tjent mer på handelen med resten av verden. Dyrere olje og mer olje er sterkt medvirkende.

Norge har aldri tjent mer på handelen med resten av verden. Dyrere olje og mer olje er sterkt medvirkende. Foto: (Scanpix)

Handelen med utlandet går så det griner.

18.02.14 10:27

Statistisk sentralbyrå (SSB) er tirsdag ute med oversikten over handelsbalansen.
Dette er differansen mellom et lands eksport og import av varer og tjenester, og fasiten er oppløftende.

Handelsoverskuddet endte på 48,8 milliarder kroner i januar i år.

Det er det høyeste som er målt i en enkeltmåned noensinne.

Eksporten var på 90,2 milliarder kroner, mens importen endte på 41,4 milliarder, en oppgang og nedgang fra januar 2013 på henholdsvis 16,5 og 3,8 prosent.

Rekord utenom oljen
Eksporten i årets første måned steg med 12,8 milliarder kroner sammenlignet med fjorårets januar.

Den høye veksten skyldes kombinasjonen av mye eksport av olje og gass, samtidig som fastlandseksporten økte kraftig.

Fastlandseksporten beløp seg til 33,9 milliarder i januar i år. Det er nytt rekordnivå, med en økning på 10,1 prosent fra januar i fjor.

Foto: Statistisk sentralbyrå


Dyrere og mer olje
Verdien av råoljeeksporten endte på 29,1 milliarder kroner i januar 2014, en økning på 8 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

Økningen i verdien skyldes både økt pris og økt kvantum. Prisen gikk opp fra 632 kroner fatet i januar 2013 til 671 kroner fatet i januar i år.

Økningen i oljeprisen skyldes i stor grad at olje handles i utenlandsk valuta, og at den norske kronen har tapt seg i verdi fra januar 2013.

Det ble eksportert 43,4 millioner fat råolje i januar, mot 33,4 millioner fat i samme måned i fjor. Det utgjør en økning på nesten 30 prosent, og er det høyeste nivået siden oktober 2012.

Gass på stedet hvil
Verdien av gasseksporten var på 24,8 milliarder kroner i januar 2014, opp 4,2 prosent fra januar i fjor, da vi eksporterte gass for 22,7 milliarder kroner.

Det ble eksportert 9,4 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i januar 2014, en nedgang på 764 millioner kubikkmeter fra samme måned i fjor.

Fisken fosser frem
Fastlandseksporten beløp seg til 33,9 milliarder kroner i januar 2014.

Til sammenligning var fastlandseksporten i januar i fjor på 30,8 milliarder kroner.

Det ble eksportert fisk til en verdi av 5,8 milliarder kroner i årets første måned, mot 4,7 milliarder kroner i tilsvarende måned i fjor.

Dette er en økning på 24,2 prosent.

Oppgangen skyldes i hovedsak økt eksportverdi av fersk hel laks, som gikk opp 846 millioner kroner og beløp seg til 3 milliarder kroner. Veksten i eksportverdien av laks skyldes økt pris på laks.

Foto: Statistisk sentralbyrå


De fleste hovedvaregruppene hadde en markant økning i eksportverdi i januar.

Mindre import
Importen beløp seg til 41,4 milliarder kroner i januar 2014, en nedgang på 1,6 milliarder fra januar 2013.

Nedgangen var størst innenfor hovedvaregruppene 'maskiner og transportmidler' og 'ikke-spiselige råvarer'.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.