SolAbilety, en bærekraft tenketank basert i Sveits og Sør-Korea har publisert sin Global Sustainable Competitiveness Index (Global Bærekraftig Konkurranseevne Indeks) som rangerer hvilke land som har best muligheter til å skape rikdom og vekst i fremtiden.

Rangeringen baserer seg på en rekke komponenter som tilgjengelige naturressurser, nasjonal styring, intelektuell kapital, ressurseffektivitet og sosial utjevning.

Landene er gitt poeng mellom null og 100. Vinneren Sverige får 60,9 poeng. Sverige scorer høyt blant annet på innovasjon og naturressurser.

Norge i lignende konkurranseindekser:

Les også: Norge må leve med lav oljepris i mange år

2. plass

Norge kommer altså på andreplass med 59,5 poeng. Norge scorer svært godt på styring og sosial kapital, skriver Business Insider.

De europeiske landene, og spesielt de nordiske, dominerer toppen av lista. Bak Norge kommer Finland, Danmark og Island. New Zealand på 12. plass er det landet utenfor Europa som scorer høyest.

USA er rangert på 32. plass, Kina på 37. plass, Brasil på 42. plass, Russland på 45. plass og India på 152. plass.

Du kan se hele lista nederst i saken.

- En slags sosial konsensus

SolAbility skriver at landene (blant annet Norge) med mest naturressurser kjennetegnes ved at de har rikelig med vann og et stort biologisk mangfold. De østasiatiske landene dominerer i intellektuell kapital, men SolAbility tror at disse landene kan tape konkurranseevne på grunn av press på naturressurser og dårlig ressursutnyttelse. SolAbility konstaterer at Skandinavia topper listen over land med sosial utjevning, og at dette skylles økonomisk vekst og «en slags sosial konsensus».

Norges 2. plass er betydelig høyere enn den vi pleier å få av Verdens økonomiske forum (WEF). Norge havnet på en delt 10. plass på den lista sammen med Finland i 2016 (les egen sak her). Sverige tok 6. plass på denne lista, mens Sveits, Singapore og USA tok pallplassene.