*Nettavisen* Økonomi.

Norges Bank: - Dette gjør bankene sårbare

Norges Bank legger i dag frem rapporten Finansiell stabilitet 2015. Her sentralbanksjef Øystein Olsen ved en tidligere anledning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Sentralbanken advarer om at høy gjeld, stigende eiendomspriser og kortsiktig finansiering øker risikoen.

12.11.15 10:53

Norges Bank legger i dag frem rapporten Finansiell stabilitet 2015.

Sentralbanken viser til at fallet i oljeprisen har svekket vekstutsiktene og økt usikkerheten om den videre utviklingen i norsk økonomi.

- Norske banker har fått større kapitalbuffere, og likviditeten er bedret det siste året. Samtidig er det trekk ved norsk økonomi som gjør bankene sårbare, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i rapporten.

Tre faktorer gjør bankene sårbare
Økt kapitaldekning de siste årene har sammen med bedret likviditet økt motstandskraften i bankene, men sentralbanken trekker frem tre faktorer ved norsk økonomi og finanssystemet som gjør bankene sårbare:

• Husholdningene har høy gjeldsbelastning.

• Eiendomsprisene har lenge steget.

• Norske banker har omfattende kortsiktig finansiering i utenlandsk valuta.

- Gjeldsveksten er lavere enn i årene før finanskrisen, men gjelden øker fortsatt raskere enn husholdningenes inntekter. Særlig yngre husholdninger er utsatt fordi de har mye gjeld, høy rentebelastning og lite annen formue enn bolig, vurderer sentralbankens hovedstyre.

- Høy gjeld kan medføre at husholdningene strammer kraftig inn i konsumet hvis de mister inntekt, rentene øker eller boligprisene faller. Det kan forsterke et tilbakeslag og gi økte tap i bankene, advarer hovedstyret.

Bankene har store utlån til næringseiendom.

- I regioner med betydelig eksponering mot petroleumsvirksomhet viser både bolig- og næringseiendomsmarkedet svakhetstegn, særlig på Sørvestlandet. Ringvirkninger av oljeprisfallet kan etter hvert gi svakere utvikling også i andre regioner.

Utsatt for markedsuro
Bankenes kortsiktige finansiering i valuta gjør dem sårbare for uro i finansmarkedene, mener Norges Bank.

- Kapitalkravene bankene står overfor, tar hensyn til bankenes tapsrisiko gjennom risikovekter beregnet på historiske tap. Finanskrisen viste at risikovektene kan bli for lave i gode tider. Det er derfor behov for en sikkerhetsmekanisme.

Sentralbanken viser til at det har vært eksempler på at selv mindre hendelser og nyheter har gitt betydelige utslag i finansmarkedene.

- Hvis risikopåslagene i internasjonale finansmarkeder skulle øke raskt, kan det bli mer krevende for norske banker å hente markedsfinansiering.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag