Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank holder renten uendret, men åpner for renteheving neste år

Sentralbanken rører ikke renten, men dagens rentebeslutning er likevel dårlig nyheter for alle som har boliglån.

NORGES BANK (Nettavisen): Norges Bank kunngjorde torsdag at de holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent, slik alle økonomene ventet på forhånd.

Åpner for å heve renten neste år

Den største endringer fra forrige rentemøte er at Norges Bank nå varsler at renten kan settes opp raskere enn før. Med andre ord kan boligeierne forberede seg på høyere renter på lånet sitt i tiden fremover.

Norges Bank åpner i rentebanen at renten kan heves allerede neste år, altså i 2018. Ifølge den nye rentebanen til Norges Bank er det en 32 prosents sjanse for en renteheving i 2018, mot null prosent i forrige rapport.

Les også: Utsikter for økte renter styrker kronen

Ved siste rapport indikerte Norges Bank dessuten maks én renteheving innen utgangen av tiåret. Nå åpner banken for for at renten ikke bare heves én gang innen utgangen av 2019, men to ganger.

Samtidig vil renten fortsatt holdes forholdsvis lav i en god stund fremover, og at det er behov for "en ekspansiv pengepolitikk". Det skyldes blant annet lave renter i andre land, og at inflasjonen er mye lavere enn Norges Banks mål om 2,5 prosents inflasjon i året. I august var kjerneprisveksten skarve 0,9 prosent.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Varsler boligprisfall

En annen endring fra forrige rentemøte, i juni, er at Norges Bank nå venter et boligprisfall til neste år. Banken venter at boligprisene faller med 0,37 prosent i 2018. I juni ventet de en vekst på 1,07 prosent det året. Anslaget for boligprisvekst i 2017 er også nedjustert, fra 6,88 prosent i juni, til 5,86 prosent nå.

Olsen medgir at det er en fare for at dette kan dempe veksten i norsk økonomi.

- Det er en risiko her. Ting kan gå bedre enn vi venter, men det kan også gå svakere enn ventet. Boligprisene kan falle og boliginvesteringene kan følge etter. Vi må hele tiden ta ny informasjon inn over oss, og vurdere det samlede bildet, sier Olsen på spørsmål fra Nettavisen om utviklingen i boligprisene.

Inntil videre bedyrer imidlertid sentralbanksjefen at boligprisfallet er godt nytt, ettersom en videre boligprisvekst ville betydd større sjanse for skikkelig boligsmell.

- Det er alltid en usikkerhet her. Enn så lenge, gitt det bilde vi ser nå, så bidrar den reaksjonen vi ser i boligmarkedet til at vi er litt mindre bekymret for en hard landing i boligmarkedet enn før, sier Olsen.

Norges Bank understreker også i rapporten at det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet.

"Skulle boligprisveksten fremover bli klart lavere enn anslått, kan det dempe veksten i norsk økonomi, blant annet gjennom lavere boliginvesteringer. På den annen side kan det lave rentenivået, høyere kapasitetsutnytting og økt optimisme blant husholdningene føre til at utviklingen snur og boligprisveksten igjen tiltar", skriver sentralbanken.

Ventet uendret rente

På forhånd var det ikke ventet noe renteheving, og ekspertene pekte nettopp på det bratte boligprisfallet de siste månedene som grunnen til dette.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets ventet på forhånd at budskapet skulle være akkurat som på siste rentemøte.

Les også: Økonom tror Norges Bank kan åpne for å senke renten igjen

«Rentene blir på dagens nivå lenge og først i 2019 kommer renteoppgang på agendaen. Det budskapet vil ikke gi store bevegelser i markedet», skriver han i en oppdatering torsdag morgen.

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse pekte i forkant av møtet på at veksten har tatt seg klart opp i norsk økonomi i år, og at ledigheten har falt noe, men legger til:

– Med fallende boligpriser er det imidlertid uaktuelt å sette opp renten. Nedturen i boligmarkedet virker også dempende på husholdningenes konsum, sier han til NTB.

Les også: Boligprisfall setter bom for renteheving

Les også

Dæhlie nykommer på listen over Norges 400 rikeste

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken