Norges Bank: Lav rente lenge

Sentralbanksjefen varsler kraftige rentekutt i tiden fremover. Og renten kommer til å forbli lav.

31.10.08 10:26

Det varsler Norges Bank i sin pengepolitiske rapport.

NA24 - din næringslivsavis

I den oppdaterte rapporten vektlegger Norges Bank særlig usikkerheten i verdensøkonomien når den nye referansebanen til styringsrenten blir lagt.

Her fremkommer det også at Norges Bank ser for seg en styringsrente som ligger under 5 prosent helt frem til 2011. Rentebunnen kommer til å nås i 2010.

Les også: Renten kuttes hardt

Raske kutt
- Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover og vanskelig å si noe om sannsynligheter for ulike utfall, skriver Norges Bank i rapporten.

- I slike beslutningssituasjoner kan det være riktig å iverksette tiltak som kan dempe usikkerheten og demme opp for et særlig ugunstig utfall for økonomien. Det tilsier nå en mer aktiv pengepolitikk enn vanlig, både i rentesettingen og gjennom likviditetspolitiske tiltak, og trekker i retning av en lavere styringsrente. Det er derfor lagt vekt på å fremskynde nedgangen i styringsrenten.

Hard landing
Sentralbanken tegner et dystert bilde av hvordan norsk økonomi kan komme til å se ut dersom man ikke tar grep, og mener landingen kommer raskere og blir hardere enn tidligere antatt.

- Avmattingen i norsk økonomi ser ut til å komme raskere og bli mer markert enn tidligere anslått. Utsiktene for den globale veksten er vesentlig svekket. Isolert sett bidrar det til redusert aktivitet og etterspørsel også i norsk økonomi og etter hvert lavere pris- og kostnadsvekst.

Midlertidig svak krone
Inflasjonen har vært høyere enn Norges Bank trodde, og sentralbanken oppjusterer derfor anslagene. Men samtidig ser banken for seg at lønnsveksten avtar, produktiviteten øker og den underliggende prisveksten avtar raskere enn det man trodde for fire måneder siden.

Sentralbanken skriver at den svake kronen for en vesentlig del vil være midlertidig og har en sammenheng med uroen i finansmarkedene. Dermed legger ikke Gjedrem stor vekt på denne svekkelsen, som isolert sett ville talt for en renteøkning.

Norges Bank har også lagt vekt på utenlandske rentekutt, samt at man venter at pengemarkedsrenten vil fortsette å ligge unormalt høyt over styringsrenten. Begge deler taler for lav rente.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag