Som ventet holder Norges Bank styringsrenten uendret på 0,75 prosent etter at sentralbanken i september hevet den for første gang på sju år.

Samtidig varsler Norges Bank at boliglånsrenten ikke vil øke så mye som tidligere antatt.

Boliglånsrenten indikeres nå å være 3,7 prosent ved utgangen av 2021. Så sent som i september i år spådde de at den ville være 4,0 prosent.

Bakgrunnen er at Norges Bank nedjusterer rentebanen. Innen utgangen av 2021 indikerer de at nå renten vil heves fem ganger, mens de i større grad åpnet for en sjette heving i forrige rapport.

- Rentebanen er litt nedjustert, men det er ikke store endringer. Vi venter to rentehevinger neste år, en i 2020 og to i 2021, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank til Nettavisen.

Lavere pengemarkedsrenter

Samtidig viser sentralbanken til at pengemarkedsrentene har falt. Det er prisen bankene betaler for å låne til hverandre. Et fall i pengemarkedsrentene er en viktig indikator på lavere boliglånsrenter.

Olsen sier at dette er hovedgrunnen til at veksten i boliglånsrenten anslås å være lavere enn veksten i styringsrenten.

- Dette skyldes vurderinger knyttet til rentemarkedet. Men på sikt venter vi at boliglånsrenten følger boliglånsrenten, sier Olsen til Nettavisen.

Les også: Norges Bank setter renten opp

Han tror likevel ikke endringer vil ha mye å si for folk flest.

- Jeg tror ikke en forskjell på 0,30 prosent vil utgjøre så mye for folks økonomi. Folk vil uansett få bedre råd i tiden fremover, sier han.

Les også: Sentralbanksjef Øystein Olsen: - Folk vil få bedre råd tross rentehevinger

Oljepris

Norges Bank sier at "fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport".

De understreker at inflasjonen anslås å holde seg nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier Olsen.

Som ventet

Meglerhusene ventet på forhånd uendret rente, men en litt slakere rentebane.

«Oljeprisen har falt uventet og mye i høst, utsiktene globalt er svekket og rentene internasjonalt har falt. På den andre siden har norsk inflasjon overrasket på oppsiden i november, og det regionale nettverket viser solid aktivitet i norsk økonomi», skriver Knut Magnussen i DNB Markets i meglerhusets morgenrapport.

Meglerhuset ventet altså en liten nedjustering av rentebanen, og at den nye banen, i likhet med den gamle, vil indikere to hevinger i 2019.

Også Nordea Markets venter en lavere rentebanen. De ventet den vil forbli relativt uforandret for neste år, men vil være marginalt lavere i 2020.