Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank lar den rekordlave styringsrenten ligge i ro på 0,5 prosent etter rentemøtet torsdag.

– En samlet vurdering av ny informasjon tilsier at styringsrenten holdes uendret på dette møtet, sier Olsen i en pressmelding.

Det var på forhånd bred enighet blant økonomene om uendret rente.

Les også: Kronen styrkes

Oppgang i norsk økonomi

Styrket krone
Samlet sett avviker ikke utviklingen siden mars vesentlig fra anslagene i forrige pengepolitiske rapport, begrunner Norges Bank.

Samtidig som kronekursen har blitt styrket er også oljeprisen kommet opp.

- Konsumprisveksten holder seg oppe, men en sterkere krone vil kunne bidra til en litt raskere nedgang i prisveksten enn anslått i mars. På den andre siden kan økningen i oljeprisen redusere usikkerheten og bidra til noe høyere vekst i norsk økonomi, heter det fra sentralbanken.

Høyere boligpriser
I begrunnelsen for beslutningen noterer hovedstyret blant annet at arbeidsmarkedet har utviklet seg litt sterkere enn ventet, mens boligprisveksten har vært høyere enn anslått

Det vises i tillegg til kommunikasjonen fra forrige rentemøte.

- På møtet 16. mars vedtok hovedstyret å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,50 prosent. Hovedstyret uttrykte samtidig at styringsrenten kan bli satt ytterligere ned i løpet av året, heter det.

Les også: - Sannsynligheten for kutt er null