Norges Bank holder renten uendret på det siste rentemøtet før sommeren, og spår sju rentehevinger innen 2021.

Norges Bank går samtidig enda lengre enn før med å si at renten skal opp like etter sommeren.

- Styringsrenten vil mest sannsynlig bli satt opp i september i år. Det går godt i norsk økonomi, oppgangen fortsetter og selv om prisveksten er svakere enn ventet, tror vi at den vil ta seg opp. Det bildet vi tegnet i mars er slik sett blitt styrket og rentehevingen er kommet nærmere, siden tiden er gått, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Nettavisen.

Samtidig løfter sentralbanken den såkalte rentebanen, altså utsiktene for fremtidige rentehevinger, ytterligere. Det ligger nå an til minst sju rentehevinger innen utgangen av 2021.

Det betyr en klart høyere boliglånsrente for folk flest, men Olsen tror de takler det fint.

- Jeg tror at de aller fleste har tilpasset seg fornuftig, men noen vil nok kunne få problemer, og det har man respekt for. Samtidig kan man ikke la det dominere vår pengepolitikk, sier sentralbanksjefen.

Les også: Sjeføkonomer tror renten kan bli satt opp 13 ganger

Høyere boliglånsrente

Ifølge Norge Banks hovedanslag ligger det an til to nye rentehevinger neste år, trolig i mars og september, og to til også i 2020 og 2021.

Det betyr at rentekostnadene til norske husholdninger vil øke betydelig i årene fremover.

«Renteprognosen innebærer en økning i boliglånsrenten fra omkring 2,5 prosent i dag til om lag 4 prosent i 2021», skriver sentralbanken.

En økning på 1,5 prosent betyr at en person med et boliglån på tre millioner kroner må betale 45.000 kroner mer i rentekostnader i året for å betjene lånet sitt.

Sentralbanksjefen mener at med det bildet de nå tegner, vil rentehevingene gå bra.

- Norske husholdninger tåler dette, det er en varslet renteheving, som vi nå bekrefter, hvis bilde blir slik vi nå tegner det. Renten vil fortsatt være lave en god stund fremover, sier Olsen, som påpeker at den norske økonomien er solid.

Les også: Nordmenn kan få rentesmell på 110 milliarder kroner - i året

- Sysselsettingen øker, reallønnsveksten er god, husholdningenes inntekter vil øke, selv om rentene går opp. Det store flertallet vil klare seg godt, sier Olsen.

Han medgir imidlertid at de mest sårbare trolig vil merke rentehevingene.

- Vi vurderer grupper som er sårbare i den forstand at de kan bli rammet av en renteøkning, men det er slik at Norges Bank når vi setter renten må ta hensyn til det samlede bildet, sier Olsen.

Les også: Eksperter: - Mange bør ta rentegrep nå

Gradvis

Sentralbanken sier til at utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten, men at hevingene vil komme gradvis.

«Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Som i mars tilsier utsiktene og risikobildet samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover», skriver Norges Bank i begrunnelsen.

Ventet heving

Det var ventet at det ikke ville komme noen endring i renten, så spørsmålet er når i andre halvår den første hevingen kommer.

- Spørsmålet er ikke om renten skal opp, men når den skal opp, sier Kjetilk Olsen, sjeføkonom i Nordea til Nettavisen, i forkant av møtet.

Norges Bank indikerte at renten skal opp til høsten, trolig september, også på rentemøtet i mars.

Norges Bank har signalisert at de vil sette opp renten sju ganger innen 2021, men flere toppøkonomer, inkludert Olsen, tror det kan bli mye mer.

Les også: Sjeføkonomer tror renten kan bli satt opp 13 ganger

Les også: - Boligrenten skal opp til 3,7 prosent

Boligprisene

Også Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener rentehevingen vil komme i september, men mener den godt kan komme nå. Han viser til veksten i boligprisene.

- Boligprisene har steget like mye på to måneder som Norges Bank ventet på de neste 16 månedene. Samtidig skyter gjeldsveksten videre opp. Det gjør at det er riktig å sette opp renten nå, men vi tror de venter til september, sier Andreassen til Nettavisen.

Les også: Meningsmåling: Nordmenn er renteoptimister

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets mener på sin side det ikke haster med en renteheving.

- Inflasjonen er bare litt over en prosent og det er mer ledig kapasitet i arbeidsmarkedet. Prisveksten i boligmarkedet vil trolig heller ikke fortsette. Det kommer mer boliger på markedet og befolkningsveksten er fallende, så vi tror på moderat prisvekst, sier Due-Andresen.

- Så det er ikke noe hastverk med å heve renten. Det er ingen tegn til press i økonomien som tilsier at man må skyndte seg med å få opp renten, sier hun.