Norges Bank: Svak produksjonsvekst for bedriftene

OSLO 20140213. Norges Banks regionale nettverk melder om fortsatt svak vekst. Her sentralbanksjef Øystein Olsen på talerstolen.Foto: Berit Roald / NTB scanpix

OSLO 20140213. Norges Banks regionale nettverk melder om fortsatt svak vekst. Her sentralbanksjef Øystein Olsen på talerstolen.Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Og laveste utnyttelse av kapasitet siden 2005.

11.09.15 10:14

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte om svak vekst i produksjonen de siste 3 månedene.

- Forventningene til veksten fremover har avtatt litt siden mai, og bedriftene ventet tilnærmet uendret aktivitetsnivå fremover, opplyser Norges Bank.

I oljeleverandørnæringene og i tjenesteyting mot næringslivet har produksjonsfallet tiltatt.

I bygg og anlegg har veksten falt, særlig i områder som påvirkes av nedgangen i oljenæringen. Samtidig har svak krone bidratt til å styrke konkurranseevnen og veksten i tradisjonell industri. I husholdningsrettede næringer har veksten tatt seg litt opp.

De neste seks månedene ventet kontaktbedriftene tilnærmet uendret aktivitetsnivå. Fallet i oljeprisen og lavere aktivitet i oljenæringen har svekket vekstutsiktene i de fleste næringene, men varehandelen og eksportindustrien ventet fortsatt moderat vekst, melder Norges Bank.

Samtidig har kapasitetsutnyttingen i bedriftene falt til det laveste nivået siden seriens start i 2005, og andelen bedrifter som oppga at tilgangen på arbeidskraft begrenset produksjonsveksten, avtok videre.

Det ble rapportert at nivået på sysselsettingen har holdt seg stabilt, og det er også ventet nivå fremover. For 2015 ble årslønnsveksten anslått til rundt 2,75 prosent, uendret fra forrige runde.

322 kontaktbedrifter har rapportert til Norges Bank og intervjuene ble gjennomført i august.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.