Gå til sidens hovedinnhold

Sikrere på rentehopp

Kjøpelystne nordmenn gjør at økonomene tryggere på høyere rente.

Statistisk sentralbyrå kom med en bråte viktige tall onsdag formiddag. Tallene forteller noe om tilstanden blant forbruket og hvordan lånesituasjonen utvikler seg, og blir regnet som rentesensitive. Selv om tallene samlet er mer nøytrale tror fortsatt økonomene på rentehopp i neste måned.

NA24 – din næringslivsavis

Detaljhandelen viste en oppgang på 0,2 prosent i august og det lå på linje med økonomenes forventninger. Kredittveksten falt derimot noe mer enn hva konsensus blant ekspertene lå på.

Les mer: Nordmenn shopper mer og Lavere lånelyst

Trodde på lavere forbruk
Nordea hadde forventet at detaljhandelen ville vise en klar nedgang i august, og var dermed langt mer pessimistiske enn de øvrige økonomene.

Nå tror banken at sentralbanksjef Svein Gjedrem og Norges Bank har fått nok en grunn til å heve renten ved rentemøtet i oktober. Det skjer til tross for at kredittveksten er avtagende.

– Detaljhandelen og forbruket av varer vokste ytterligere i august etter en veldig sterk julimåned. Det er nå en veldig sterk underliggende oppadgående trend i konsumet, skriver Eric Bruce i en oppdatering.

Han viser til at privat forbruk ligger an til å bidra svært positivt til bruttonasjonalproduktet i tredje kvartal, og dermed vil veie opp for nedgangen i kredittveksten.

– Norges Bank har anslått en sterk rekyl i privat konsum, men om noe ser vi dette tallet som å være på den sterke siden av dens anslag, skriver Bruce.

Tror fallet bremser opp
Hos Handelsbanken tror de at nedgangen i kredittveksten blant husholdningene vil bli etterfulgt av en oppadgående trend.

– Selv om en oppbremsing i innenlands kredittvekst viser at fortsatt senkingen av gjeldsgraden ikke er over, tror vi at trenden vil snart dabbe av, drevet av ultralave renter og lav kredittspredning, skriver bankens økonomer i en oppdatering.

Når det kommer til kredittveksten for ikke finansielle foretak så venter de at veksten i låneopptakene vil avta som følge av ønske om å senke gjeldsgraden og mer restriktive banker. For husholdningene tror de at denne utviklingen er i ferd med å gå over, og at bankene vil være mindre restriktive i tiden fremover.

Handelsbanken mener også at augusttallene for detaljhandelen viser at utviklingen bekrefter at nedgangen i detaljhandelen i juni var et engangstilfelle. Dette var også i tråd med bankens forventninger.

– Norsk forbruk forblir sterk og dermed støtter muligheten for at en pengepolitisk tilstramming starter 28. oktober, skriver Handelsbanken med klar adresse til rentemøtet til Norges Bank samme dag.

I likhet med de fleste andre venter økonomene at sentralbanken vil heve styringsrenten til 1,50 prosent fra dagens nivå på 1,25 prosent.

– Norges Bank ikke overrasket
– August-tallene for detaljomsetningen var bedre enn ventet. Trenden for detaljomsetningen peker oppover, og det er god grunn til å vente omsetningsvekst fremover, skriver Maren Elise Romstad fra DnB Nor Markets i en oppdatering.

Meglerhuset til Norges største bank tror at forbruksveksten vil fortsette i tiden fremover, selv om sparingen også er ventet å øke.

De mener at gjeldsveksten blant husholdningene nå ligger på linje med nominell inntektsvekst og at gjeldsandelen dermed stabiliseres etter høy vekst i flere år. At gjeldsveksten blant bedriftene faller mener bankens økonomer at skyldes en kombinasjon av at tilbud og etterspørsel av kreditt.

– Det er ingen grunn til å tro at Norges Bank ble vesentlig overrasket av dagens tall. Vi venter at den første rentehevingen kommer i oktober, skriver Romstad.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Kommentarer til denne saken