Norges Bank bestemte på dagens rentemøte å holde styringsrenten uendret.

Dermed er renten fortsatt 1,25 prosent.

Vurderte å heve
Men det var under tvil.

Sentralbanken skriver i sin vurdering etter rentemøtet at de som et alternativ har vurdert å øke renten ved dette møtet.

- Prisveksten er nå i underkant av målet på 2,5 prosent. Kronen har styrket seg. Sammen med fortsatt lave importpriser vil det bidra til å holde prisveksten under målet det nærmeste året. Det er fortsatt en risiko for at veksten i verdensøkonomien kan forbli lav i en lengre periode. Styringsrenten i mange land er nær null, og markedsrentene ute har falt. Derfor er det nå riktig å holde styringsrenten uendret, skriver visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Som ventet
Ingen av økonomene i 11 storbanker trodde på forhånd at renten ville bli endret i dag. Det viser en sammenstilling TDN Finans har gjort.

Men i de siste månedene har det kommet stadig nye tegn som taler for at oktober er måneden hvor renteskruen kan strammes til igjen. Da rentebanestrategien ble lagt frem i juni sa Norges Bank at renten kan bli økt tidligere dersom den positive utviklingen fortsetter.

- Øker i oktober
- Det blir økning på neste rentemøte, sier seniorforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning til NA24.

Han viser til at arbeidsledighetstallene bekrefter dette synet.

- Nye tall som kom i dag fra SSB viser at ledigheten fortsatt er rekordlav og på 3 prosent. Faktisk har den falt litt den siste tiden, mens de aller fleste og inkludert Gjedrem ventet at den skulle stige kjapt til 4 prosent. I går kom jo også Nav og meldte at de nedjusterte prognosene sine for antall ledige med hele 30.000 personer, sier økonomen.

- Det vil jo på sikt skape høyere press i norsk økonomi enn ventet, og dermed er det på sin plass å signalisere rentehevinger. Norges Bank setter jo renten på basis av hva inflasjonen er på 2-3 års sikt, og ikke dagens inflasjon som fortsatt trender ned, sier Chen.

Chen legger til at Norges Bank trolig blir en av de første sentralbankene som hever renten.

- Den israelske er kanskje den eneste sentralbanken i verden som har gjort det, sier han.

Mer positiv enn sist
Analytiker Camilla Viland i DnB Nor Markets trekker frem at pressemeldingen fra Norges Bank generelt er noe mer positiv enn sist gang.

- I august skrev de at de kunne komme til å heve renten tidligere enn antatt dersom den positive utviklingen i norsk økonomi vedvarte. Sentralbanken fremhever at veksten i norsk økonomi nå tar seg opp raskere enn ventet for noen måneder siden. Denne gangen har de også vurdert å sette opp renten. Dette er et klart signal om at de kan komme til å sette renten opp på neste møte, 28. oktober, med mindre det kommer store negative overraskelser som det er vanskelig å ta høyde for, skriver Viland i en kommentar etter rentemøtet.

Kronen styrker seg
Rett etter at dommen falt styrket kronen seg umiddelbart med om lag 1 prosent.

Èn amerikansk dollar koster 5,78 kroner, mens én euro koster 8,549 kroner. Dollaren har ikke vært lavere på nærmere ett år, men euroen faller til det laveste målt mot norske kroner siden begynnelsen av november i fjor.

Så langt i år har euroen svekket seg med 12 prosent mot den norske, mens dollaren har falt 16,8 prosent mot den norske kronen.

Markedsrentene steg også med 5-7 basispunkter.

Les mer her: Klar oppgang for kronen