Gå til sidens hovedinnhold

Norges melkeku tørker inn

Fasiten viser mindre å selge til dårligere pris.

Statens eierandeler i oljevirksomheten i Nordsjøen - Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) - er organisert i selskapet Petoro. Dette er på mange måter det viktigste selskapet staten eier, da alt av overskudd blir rene inntekter.

Fredag la selskapet fram resultater for første kvartal, og de viser en dramatisk utvikling for landets desidert viktiste næring.

Resultat etter finansposter var 36,2 milliarder kroner. Netto kontantstrøm til staten var 37,3 milliarder kroner som er en reduksjon på 5,6 milliarder kroner, tilsvarende et fall på hele 15 prosent.

Driftsresultatet i første kvartal 2013 var 36,2 milliarder kroner mot 44,1 milliarder for samme periode året før. Netto kontantstrøm per mars 2013 var 37,3 milliarder kroner, mot 42,9 milliarder i første kvartal av fjoråret.

I likhet med overskuddet til staten stupte den samlede olje- og gassproduksjon med 15 prosent til 1.121 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed) mot 1.319 kboed for samme periode i 2012.

Driftsinntektene var 51,6 milliarder kroner, mot 58,7 milliarder kroner for samme periode i fjor. Inntekter fra oljesalg var 15 prosent lavere enn første kvartal 2012, noe som er et resultat av både lavere produksjon og lavere pris. Oljeprisen har gjennomsnittlig vært 641 kroner per fat mot 701 kroner per fat i fjor, en reduksjon på ni prosent.

Gass-stup
Og verstingen er ikke oljen.

For Gassproduksjonen har hittil i 2013 vært 19 prosent lavere enn for tilsvarende periode i fjor.

Petoro selv skylder på driftsproblemer på gassfeltene Troll og Snøhvit.

Samt:

«Produksjonen av olje og NGL viser en reduksjon på ti prosent, hovedsakelig som følge av forsinket ankomst av rigg og senere ferdigstillelse av brønner på Troll samt noe fall i produksjonen fra modne felt.»

Men nedturen stopper ikke der.

Dobbel smell
Petoro overtok som forretningsfører for statens direkte eierandeler i 2001, som en konsekvens av at Statoils deltakerandeler ble splittet i to.

Statoil kom med sine tall for første kvartal på torsdag.

Selskapet meldte da at de produserte 1.998 fat oljeekvivalenter, ned 9 prosent fra 2.193 fat i første kvartal i fjor. Snittprisen nå ble 103,5 dollar per fat, ned 7 prosent fra 111,5 dollar.

Driftsresultatet deres raste med 28 prosent i forhold til første kvartal i 2012

Justert driftsresultat endte på 42,4 milliarder kroner i første kvartal 2013. På forhånd var det ventet et justert driftsresultat på 47,6 milliarder kroner

- Våre økonomiske resultater er påvirket av lavere produksjon og reduserte priser, men vi fortsetter å levere god industriell fremgang i henhold til plan. Som tidligere kunngjort vil produksjonen bli lavere i 2013 enn i 2012, sa Statoils konsernsjef Helge Lund.

I likhet med Petoro ble også Statoil rammet av driftsavbrudd på Snøhvit og Troll, i tillegg til Peregrino.

Les mer: Dobbel smell for Norges kjempe

Tross driftsavbruddene er trenden uansett den at produksjonen på sokkelen gradvis faller, til tross for at politikerne har lagt til rette for mer leting - noe som også har gitt betydelige funn de siste årene.

Eierandelene i SDØE omfatter cirka en tredel av de gjenværende olje- og gassreservene til Norge, ca 35 felt i produksjon. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten. En verdiberegning utført av Wood Mackenzie våren 2012 viser at per 1. januar 2012 var SDØE-porteføljens verdi om lag 1.140 mrd. kroner.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?