Nettavisen omtalte mandag at 100 tyske lungespesialister har undertegnet et opprop, initiert av den tidligere presidenten for det tyske lungespesialistforbundet, Dieter Köhler.

De kritiserer EUs grenseverdier for svevestøv og nitrogenoksider, som er grunnlaget for kjøreforbudet mot dieselbiler som har blitt innført flere plasser i Europa.

De skriver i oppropet: «på nåværende tidspunkt finnes det ikke noen vitenskapelig begrunnelse for de gjeldende grenseverdiene for svevestøv og NOx».

Norsk folkehelselobby har snakket mye om luftforurensning, og etterlyst tiltak av politikerne. De synes ikke noe særlig om oppropet til tyskerne.

Slår tilbake mot hysteri-anklager

Helle Grøttum er generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Astma og allergi (LHL). Hun slår hardt tilbake mot de tyske lungespesialistene.

– Vi er ikke enig i at dette er hysteri. Diesel er et helseproblem, sier hun til Nettavisen.

Grøttum mener det er veletablert at dieselutslippene fører til alvorlige helseplager. Hun peker spesielt på at barn er lavere enn voksne, og dermed nærmere bakken hvor luftforurensningen er høyest.

– Det er en kjent sammenheng mellom forurensende partikler i lufta og helseplager. NOx er giftig for mennesker, sier hun.

Bronkitt, astma, hosting og slim

LHL er bekymret for helseproblemene nordmenn kan få som følge av eksosen.

– Eksponering for svoveldioksid og NOx, som er de vanligste komponentene i eksosen fra kjøretøy, kan påvirke lungefunksjonen. Dette fører i sin tur til hosting, slimdannelse, forverring av astma og økt forekomst av bronkitt.

Slike partikler er til stede både i eksos fra bilmotorer, utslipp fra skip, vedfyring og industriutslipp ifølge LHL.

LHL er ikke alene i norsk helselobby i kampen mot dieselutslippene. Selv om Kreftforeningen ikke har tatt stilling til dieselbiler spesifikt, har de klare meningen om konsekvensene.

– Akkurat dette med dieselbiler har vi ikke tatt aktiv stilling til. Vi har dog merket oss at WHO klassifiserer dieseleksos som kreftfremkallende hos mennesker. Det er også kjent at luftforurensning kan føre til kreft, så det er gode grunne til å redusere den mest mulig.

Oslo-forbud

Oslo er en av byene som har innført dieselforbud. Ifølge MDG-byråd Lan Marie Berg døde det i Oslo 185 mennesker for tidlig hvert år på grunn av dårlig luftkvalitet.

Rapporten viste seg imidlertid å handle om noe helt annet. Folkehelseinstituttet sa at rapporten Berg brukte «kan ikke brukes».

Nettavisen har henvendt seg til både Lan Marie Berg og flere andre MDG-politikere. Ingen av dem har besvart våre henvendelser.