Den 20. desember begynte den første cellen i Norsk Hydros nye prestisje smelteverk Qatalum å produsere flytende primæraluminium, opplyser konsernet i en pressemelding mandag.

- Oppstarten av Qatalum på tid og budsjett er en stor bragd, og takket være over 40 års samarbeid med Qatar og Qatar Petroleum. Jeg er stolt av å kunne si at Norges største utenlandsinvestering på land noen sinne har kommet i drift, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro i en kommentar.

Full fart i 2010
Qatalum anlegget er fortsatt under ferdigstillelse i Mesaieed i Qatar, men når produksjonen i løpet av neste år begynner å gå for fullt, vil smelteverket kunne pøse ut 585.000 tonn primæraluminium årlig. Qatalum er eiet med like store andeler av Hydro og Qatar Petroleum.

- Når Qatalum når full produksjon i løpet av neste år vil verket åpne spennende nye markeder for Hydro, og forsyne Asia, USA og Midt-Østen, sier Brandtzæg.

Det er Hydro som har ledet utbyggingen av Qatalum, som vil ha en driftsorganisasjon på 1.100 ansatte når anlegget når full drift. Under byggeperioden har over 20.000 arbeidere fra hele verden vært inne i prosessen.

Et av de store
Qatalum er et av verdens største og mest moderne aluminiumverk og har hatt en byggeperiode på 25 måneder. Totale investeringer, inkludert oppbygging av driftsorganisasjonen, er rundt 5,7 milliarder dollar, eller omkring 33 milliarder norske kroner.

Hydros andel er 50 prosent av investeringen, men Hydro vil stå for salg av all produksjon ved verket. Qatalum går nå inn i Hydros globale portefølje som ett av de mest kostnadseffektive verkene noe sted i verden.

- Dette er teknologi i verdensklassen, utviklet i Norge ved Hydros egne anlegg, og i samarbeid med norske fagmiljøer. Oppstarten av dette flotte anlegget er en bragd for Hydro, for Norge og for norsk teknologi samt for Qatar Petroleum og Qatar, sier Brandtzæg i en avsluttende kommentar.