- I mitt hode må lønnsoppgjøret i 2019 bli moderat. Litt avhengig av prisveksten, bør vi helst ikke se 3-tallet. De aller fleste i Norge få reallønnsvekst i 2019. Unngår vi 3-tallet, kan vi samtidig knipe inn noen tideler i konkurranse mot industrilandene i Nord-Europa, sa adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri på en pressekonferanse tirsdag.

- Vi er i en langsiktig omstilling, der vi tar i bruk ny teknologi og effekten av digitalisering, samt tilfredsstille samfunnets krav til omstilling. Vi ser at våre bedrifter vinner i konkurransen, men lønningene er fortsatt signifikant høyer enn hos våre handelspartnere. Nå må vi ikke gå i fella og slippe dette løs, advarte han.

Kroner og øre

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør.

- Det betyr at vi diskuterer kroner og øre og ingen ande ting, som Avtalefestet pensjon, sa Lier-Hansen. Han var også opptatt av stabilitet i rammebetingelsene.

- Det er viktig å holde fast ved at vi nå trenger forutsigbarhet, men det er skjær i sjøen, så vi trenger forutsigbare rammebetingelser for industribedriftene våre, sa han på pressekonferansen. Lier-Hansen er blant annet oppgitt over et forslag om å innføre en såkalt grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

Gærent

- Havbruk er en fornybar næring. Da kan vi ikke få en debatt som gjør at investeringene vris ut av Norge. Det diskuteres en skatt i det politiske miljøet som ingen andre land har vært gærne nok til å finne på, tordnet den sedvanlige frittalende Lier-Hansen.

- Norge skal være et godt vertsland som trekker til seg nasjonale og internasjonale investeringer, og da kan vi ikke ha denne typen debatt. Mitt poeng er at vi må ha stabilitet i industripolitiske virkemidler, sa Lier Hansen.

Forbundslederen var også oppgitt over debatten om det omstridte energidirektivet Acer, som Norge implementerer.

Uintelligent

- Franskmenn, tyskere, finner vet ikke hva Acer er, vi har fått en totalt uintelligent debatt. Synsere fremfører Acer som noe helt annet enn det det er.

En rekke fagforbund stiller spørsmål om EØS-avtalen, og sentrale politikere i Fremskrittspartiet vil reforhandle avtalen.

- EØS-avtalen kan bli bedre eksponert hvis vi bruker handlingsrommet vårt til å få frem reelle norske interesser, sa Lier-Hansen.

Krutt

Direktør Knut Sunde i Norsk Industri hadde på forhånd overfor Nettavisen Økonomi lovet «krutt» og «overskrifter» når de presenterte den seneste utgaven av foreningens konjunkturrapport.

Norsk Industri utarbeider hvert eneste år denne rapporten, som viser hva industribedriftene i Norge tror og mener om utviklingen i året som kommer.

Det ser lyst ut for industrien, SSB spår 20 prosent vekst i industriinvesteringene i 2019, og Norsk Industri spår en omsetningsvekst i år for medlemsbedriftene på 6-8 prosent.