Gå til sidens hovedinnhold

Norsk Industri: – Kan ikke både få dyrere pensjon og mer lønn

Norsk Industri ber LO bestemme seg for om de vil ha mer lønn eller bedre pensjon i årets oppgjør. – Vi kan stille flere krav, svarer LO.

– Fellesforbundet kan ikke forvente både høyere lønn og bedre tjenestepensjon, fastslo administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, da organisasjonen onsdag la fram sin årlige konjunkturrapport i forkant av lønnsoppgjøret.

Han viste til at Fellesforbundet – som forhandler med Norsk Industri – dagen før vedtok at de krever begge deler, samt bedre betingelser knyttet til reise, kost og losji.

– Alt skal regnes på og alle skal inn i ramma. Man kan ikke få i pose og sekk, sier Lier-Hansen til NTB.

Kritisk til AFP

Han advarer samtidig de andre LO-forbundene om å lesse det han kaller «urealistiske krav» på Fellesforbundet, når de trolig er først ute med sine frontfagsforhandlinger. Flere forbund har tatt til orde for et samordnet oppgjør i år for å samle maksimal styrke inn i forhandlinger om pensjon, men Fellesforbundet valgte likevel å gå for et forbundsvist oppgjør.

Oppgjørsformen blir endelig avgjort under LOs representantskapsmøte 27. februar, men tradisjonen tilsier at de andre forbundene vil måtte føye seg etter det mektige Fellesforbundets ønske.

Lier-Hansen trekker særlig fram kravet om en bedre tjenestepensjon som et urealistisk krav. LO har vedtatt krav om opptjening fra første krone og uavhengig av lønnsnivå og stillingsbrøk.

– Det vil medføre kostnader som bedriftene ikke tåler, sier Lier-Hansen til NTB.

Han advarer også mot for store forventninger til en ny og forbedret AFP-ordning. En evaluering av AFP-ordningen før jul viste at ordningen har store svakheter. Flere LO-forbund har utpekt forbedringer i AFP til en av sine viktigste kampsaker.

Stein Lier-Hansen har tidligere kalt AFP for «en dyr ordning for godt betalte menn», og han benyttet også anledningen onsdag til å lange ut mot AFP.

– Ordningen er underfinansiert med 13 milliarder kroner og en videreføring av dagens ordning vil føre til en underfinansiering på 50–60 milliarder kroner. Jeg tar for gitt at den skal endes, for ellers vil den kollapse. Men hvordan er en nøtt, for staten vil ikke betale mer og enhver ordning må være bærekraftig, sa han, før han lakonisk fastslo at arbeidstakersiden hadde «skutt seg selv i beinet» ved å avtalefeste ordningen i sin tid.

– Sliterne finnes ikke lenger

– Personlig mener jeg AFP burde vært avviklet, fordi de menneskene den var tiltenkt ikke finnes lenger, sier Lier-Hansen til NTB, og peker på at ordningen opprinnelig var ment for etterkrigstidens industriarbeidere som var utslitt.

– Så sliterne finnes ikke lenger?

– Nei, jeg helt sikker på at de ikke finnes, og hvis de finnes, så må vi heller ha målrettede tiltak mot dem, enten det er damer som står på betonggulv i en pallebutikk eller noen andre, men vi kan ikke ha en ordning der 90 prosent jobber som før og ingen er slitne, sier han.

Han sier AFP må løses mellom NHO og LO sentralt, men kan løftes inn i forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet dersom NHO og LO kommer med en løsning.

Uenig

Nestleder og tariffansvarlig i LO, Peggy Hessen Følsvik, forteller at det ikke er uvanlig å kombinere forhandlingskrav.

– Det har aldri vært sånn at vi bare kan stille ett krav til forhandlingene, sier hun til NTB.

– Jeg tror LOs medlemmer har forventninger til at vi skal diskutere pensjon og at vi skal ha en forventning om at vi skal ha en real lønnsøkning. Hva som blir resultatet til slutt – det får tiden vise.

Hessen Følsvik er helt sikker at pensjon blir et tema under årets oppgjør, men er helt uenig i at AFP-ordningen bør av avvikles.

– Da den ble omlagt i 2008 be det avgjort at den ikke lenger bare skulle være for sliterne. Det er en diskusjon jeg føler vi er ferdige med. AFP-ordningen er altfor verdifull for medlemmene våre, men vi ser også utfordringer ved den fremover. Blant annet fordi den ikke er god nok for dem som ikke klarer å jobbe lenger, og må gå av når de er 62 år. Samtidig hadde disse vært verre stilt uten AFP, mener LO-nestlederen.

– Er du enig med Lier-Hansen om at det ikke finnes slitere lenger?

– Det er vanskelig å definere dem som ensartet gruppe, men det finnes dem som ikke klarer å jobbe lenger til 62, ikke veldig mange, men vi må også ta vare på dem. Vi kan ikke risikere at noen ramler ut av arbeidslivet når de er 62 år og ikke kan leve et anstendig liv på den pensjonen de får, sier Hessen Følsvik.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken