Norsk nedtur etter supertall

Knut E. Sunde fra Norsk Industri fremhever kronekursen.

Knut E. Sunde fra Norsk Industri fremhever kronekursen. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Ny oversikt over landets industriproduksjon.

07.03.14 13:05

Fredag har det kommet tall for norsk industri som det har vært knyttet unormalt stor spenning til.

Grunnen til dette skyldes at industriproduksjonen gradvis har svekket seg i lang tid, men at det forrige måned kom et kjempehopp på hele 1,7 prosent.

Det har fått en del til å lure på om det kun var et engangstilfelle, eller om bedring i økonomien hos våre handelspartnere og en svakere krone har satt skikkelig fart i norsk industri.

- Kronen har vært kjempeviktig for å snu den trenden som vi har vært inne i, med en stadig sterkere krone som absolutt alle forståsegpåere i valutamarkedet for et år siden mente at var kommet for å bli, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri til Nettavisen NA24.

Fasiten skuffer imidlertid de mest optimistiske.

Fra desember til januar falt nemlig produksjonen i industrien med 0,4 prosent, noe som er identisk med markedets forventninger.

- Industrien utvikler seg grovt sett brukbart og det er litt bedring internasjonalt, og så får man ta eventuelle problemer etter hvert som de kommer, sier Sunde.

Han ser også for seg at en del større prosjekter nå kan bli hentet frem fra skuffer og skap.

- Når bedriftslederne regnet inntjeningen på 7,50 mot euro eller verre var det mye ble lagt på is. Men nå som vi er på 8-tallet så er det en del prosjekter som tas frem. Dette er spennende fordi hypotesen vår er at en god del av disse kan komme til å bli hentet frem i løpet av året.

Oppgang over tid
Ser man på utviklingen i perioden november til og med januar steg produksjonen med 0,2 prosent, sammenliknet med forrige tremånedersperiode.

I løpet av de tolv siste månedene har veksten vært på 2,7 prosent.


Full raffinerifres
Den mest positive økningen fra desember til januar kom innen oljeraffineri, kjemisk og farmasøytisk industri med en månedsvekst på hele 9,4 prosent.

For ser man på utviklingen de tre siste månedene har det imidlertid vært et fall på 0,9 prosent, mens det i løpet av de 12 siste månedene har vært en vekst på 3,5 prosent.


Kraftig krafthopp
Produksjonen i norsk kraftforsyning steg markant med en vekst på hele 7,5 prosent fra desember til januar, noe som er langt mer enn

For ser man på utviklingen i perioden november til og med januar var veksten kun på 1,5 prosent.

Og tar man for seg de 12 siste månedene har det vært et fall på 0,4 prosent.

Varsko fra oljesektoren
Torsdag kom Statistisk sentralbyrå med en oversikt over oljeinvesteringene, som utgjorde 209,1 milliarder kroner i 2013, 21 prosent mer enn i 2012.

Les mer: Viktig nyhet for norsk økonomi

- Selv om det fortsatt er veldig høye investeringstall i nordsjøen så er den realøkonomiske effekten mye mindre. Impulsene er mye mindre, sier Sunde.

Samtidig som investeringene er rekordhøye faller de for landvirksomheten. Investeringene her ble 2,8 milliarder kroner lavere enn det som ble anslått i forrige kvartal.

Sunde sier at det de ser nå er at det går litt bedre for tradisjonelle eksportbedrifter, mens det strammes til i oljen.

Det ble spesielt godt merket for noen få måneder siden.

- Den norske leverandørindustrien tapte 5 av 5 store kontrakter. Vi hadde ikke regnet med å vinne alle, men kanskje to eller tre. Det var et skikkelig sjokk, som gir konsekvenser langt inn i 2014. Så toppet dette seg da Statoil i januar dro kraftig i hånedbrekket i forhold til sine drifts– og modifiseringskontrakter, sier Sunde.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.