Onsdag avholder NHO sin store årskonferanse, der hovedtemaet er «Vi og verden». Stikkordet er norsk handel i en globalisert verden, der både handelskrig og Storbritannias uttreden av EU («Brexit») kan få konsekvenser for norsk næringsliv.

- Vi ser nå en del usikkerhet og uro i verdensøkonomien. Du ser det på handelskrigen, og du ser det på proteksjonismen og debatten rundt EØS-avtalen. Du kan ikke plukke ut en ting, her er det veldig mye. Det er klart at en åpen, liten økonomi som den norske trenger stabilitet og langsiktighet og internasjonale institusjoner som støtter opp om norsk handel, sier NHO-sjef Ole-Erik Almlid til Nettavisen.

Alert

- Er du mer bekymret nå enn du var for ett år siden?

- Ja, jeg er mer på «alerten» nå, vil jeg si, når du ser handelskrigen som er kommet siden sist, og jeg er usikker på hvordan det går med Brexit. Jeg synes også EØS-debatten i Norge har tatt en feil retning, sier Almlid.

- EØS-avtalen skal ikke reforhandles. Vi må bruke mer tid på å diskutere hvordan vi skal øke tilgangen til andre markeder, fortsetter han bestemt.

Norsk eksportnæring har de seneste årene fått hjelp av en historisk svak krone mot nøkkelvalutaer som euro og dollar. For tiden må vi ut med nærmere 9,90 kroner for en euro, 8,65 kroner for en dollar. Gjennomsnittlig eurokurs siden innføringen i 1999 er på 8,30 kroner, mot dollar er et langsiktig gjennomsnitt på 6,75 kroner. En billig norsk krone gjør eksportnæringene mer konkurransedyktig og redder arbeidsplasser. Om lag 70 prosent av vår eksport går til eurolandene.

Behagelig

- Hvor tøft blir det med en «normal euro» på begynnelsen av 8-tallet?

- Nei, det er klart at norsk eksport har jo nydt godt av at vi har hatt den kronekursen vi har hatt de seneste årene, og den har nok hatt sammenheng med blant annet oljeprisen vi har hatt. Vi ser jo at Norges Bank har varslet to renteøkninger på til sammen 0,5 prosentpoeng. Vi må avvente å se hvordan det påvirker det, men per dags dato er den på et behagelig nivå. Kronekursen er svært viktig for eksportintensive næringer.

- Men et spørsmål er om en svak krone blir en sovepute for at næringslivet ikke tar de nødvendige omstillingene.

- Nei, jeg opplever at det har vært store omstillinger de seneste årene. Du ser det innenfor olje-, gass- og leverandørindustrien, avfeier NHO-sjefen.

Normalt…?

- Ville vi fått en stor utfordring med lønnsnivået i industrien med en normalisert krone?

- Spørsmålet er hva som er normalt. Over tid er det vanskelig å si hva som er riktig og hva som er normalt nivå. Høy kronekurs er ofte en utfordring for eksportintensivt næringsliv.

- Som kan rasere titusener av arbeidsplasser?

- Det er klart at en høy kronekurs kan være en utfordring for vårt næringsliv. Og vi følger nøye med på utviklingen, nettopp fordi eksporten legger grunnlag for flere tusen arbeidsplasser over hele landet, svarer Almlid.

- Er du mindre bekymret over de varslede renteøkningene?

- Både jeg og våre økonomer synes det er fornuftig av Norges Bank å legge opp til to justeringer på til sammen 0,5 prosentpoeng. Jeg synes det er ganske moderat.

- Er lønnsnivået i norsk industri konkurransedyktig mot utlandet?

- Ja, vi er mer konkurransedyktig nå enn for noen år siden, blant annet på grunn av kronekursen, og det har også vært en del moderate lønnsoppgjør i det siste.

Tilpasning

- Dersom kronen mot euro skulle styrke seg til begynnelsen av 8-tallet, hva skjer da?

- Da blir det tøffere, men jeg mener at norsk økonomi er tilpasningsdyktig og omstillingsvillig, at vi har lønnsoppgjør som er tilpasset det. Dette følger vi nøye, forsikrer NHO-sjefen.

- Hva er det samlede bildet for utsiktene for norsk industri og eksport?

- Når vi i Norge spør våre bedrifter, så ser vi at det er optimisme. Men det er også sånn at det er en avventende optimisme, fordi det er internasjonal uro. Det blir veldig spennende å følge de første månedene av året.

Mangler folk

- Hvilke deler av norsk industri gjør det bra, hvor er det utfordringer?

- Vi ser at det fortsatt er utfordringer innenfor visse deler av verftsindustrien, men generelt går det litt bedre i de fleste næringene. Det vi ser som en utfordring, er at veldig mange av våre bedrifter melder om at de mangler kompetanse. Det kommer ofte når det begynner å gå bedre, men det er leit at manglende kompetanse skaper et gap. Generelt er det slik at flere av våre bedrifter venter å øke sysselsettingen enn motsatt.

- Så totalt sett er du…?

- Passe optimist, men avventende i forhold til hvordan verdensøkonomien utvikler seg, som er viktig for eksportnæringene. Men det er litt mer optimisme enn for noen år siden, sier Almlid.