Mexico, Hellas og Sør-Korea er blant landene med lengst arbeidsdager, viser statistikk fra OECD. Men disse landene ligger landt ned på lista over de mest produktive.

OECD har rangert landene etter BNP per arbeidstime, og den lista toppes av Irland foran Norge. BNP per arbeidstime er 99,5 dollar i Irland, 83,1 dollar i Norge og 72,2 dollar i Tyskland.

Mens meksikanerne arbeider hele 2257 timer, arbeider en tysker 1356 timer. Dette er bunn og topp i antall arbeidstimer. Det viser at det er lite sammenheng mellom arbeidstid og produktivitet.

Det er heller ingen klar sammenheng mellom rike og fattige land og produktivitet. Velstående Sør-Korea, for eksempel, har nest flest arbeidstimer per sysselsatt, men nest lavest produktivitet av landene på denne lista, bare Mexico ligger under. Koreanerne produserer 37 dollar per arbeidstime. De tre landene på topp, har alle et lavere antall arbeidstimer per sysselsatt enn snittet.

Ifølge Infographics bekrefter dette at kortere arbeidsuke både kan gi bedre balanse mellom arbeidsliv og fritid, og øke produktiviteten.