Norske bønder driver med stor overproduksjon, og tusenvis av tonn kjøtt bygger seg opp på lagrene til bondeeide Nortura. Nå tyder alt på at vi også kommer til å få et egg-berg i løpet av året.

Resultatet er millionunderskudd i Nortura, og i slutten av november gikk konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura av på grunn av dårlige resultater.

- I det siste er det dessverre for mange piler som peker i feil retning, og vi har ikke tid til å vente for lenge på betydelige forbedringer, sa styreleder Trine Hasvang Vaag.

Regnskapstallene viser at Nortura sliter med lønnsomheten og at milliardgjelden øker. Samtidig jobber konsernet på spreng med å redusere bemanningen og kutte kostnader.

I tiden etter har både finansdirektør Harald Ullevoldsæter og HR-direktør Mads Bendixby fulgt etter. Dermed er store deler av Nortura-ledelsen byttet ut på kort tid.

På toppen i det bondeeide milliardkonsernet er det nå både en konstituert konsernsjef og en konstituert visekonsernsjef - mens de to andre sjefene sitter i påvente av man skal finne nye ledere.

Nortura er eid av 18.900 norske bønder, og har drøyt 5.200 ansatte over hele landet.

For folk flest er konsernet mest kjent under merkevarer som Gilde, Prior og frossenvare- og hermetikk-produktene til Terina.

Det siste årsregnskapet (for 2017) viser at Nortura omsatte for drøyt 23,5 milliarder kroner, og gjorde opp regnskapet med et magert overskudd på 70 millioner kroner før skatt.

Etter årets første åtte måneder i fjor hadde Nortura et underskudd før skatt på 135 millioner kroner.

En av årsakene til underskuddet er voldsom overproduksjon blant bøndene - en overproduksjon av kjøtt som de velter over på Nortura.

Som om det ikke er nok - prognosen tyder på at de norske bøndene også vil produsere 2.500 tonn for mye egg i 2019.

- Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innen eggsektoren. Ytterligere nyetablering av egg vil redusere lønnsomheten til eggprodusentene i lang tid, sier direktør Ole Nikolai Skulberg i Norturas totalmarked for kjøtt og egg.

Ved årsskiftet lå det 2.600 tonn svinekjøtt på lager, og prognosene tyder på at det kommer 1.400 nye tonn i løpet av 2019 på grunn av overproduksjon.

Ille nok, men bildet blir ikke bedre av at det ligger 2.750 tonn storfekjøtt på lager. Med andre ord, så øker produksjonen, mens forbruket synker.

- Vi må ta innover oss at salget av storfe går tilbake samtidig som produksjonen øker. Det er ikke rom for nyetableringer for storfe, sier Skulberg.

I disse ulvedebatt-tider kan det også nevnes at Nortura nå har 3.000 tonn sauekjøtt på lager.

Med andre ord: Etter først å ha fått statsstøtte for å produsere mat, får norske bønder nå statsstøtte for å slutte. Grisebøndene får 16.000 kroner per avlspurke de slakter, hvis de forplikter seg til ikke å produsere svinekjøtt de neste syv årene. Inntil 64 millioner kroner vil det koste.

- Produsenter som vurderer å gi seg med smågris oppfordres til å benytte anledning nå, sier Skulberg.

Samtidig har det statlige Omsetningsrådet godkjent at bøndene førtidsslakter verpehøns for å ta ut en produksjon på 1000 tonn egg i 2019.

Var det noen som snakket om matvaresikkerhet?

PS! Hva mener du om at bøndene får milliardstøtte for å produsere mat, og så pengestøtte for å slutte med det? Skriv et leserinnlegg!