Statnett forsikrer at forsyningssikkerheten for strøm ikke er truet, men forstår at bekymringen for høye kraftpriser stiger. I øyeblikket er det et underskudd på rundt 16 TWh i norske kraftmagasiner. Det tilsvarer rundt 12 prosent av det norske forbruket.

Les også: Tausheten rundt de nye strømmålerne

Rekordpriser i juli

Den lave magasinfyllingen er et resultat av en tørr og varm sommer og bidrar til høye kraftpriser. I juli var spotprisene på kraftbørsen høyere enn noen gang, opplyser Nordpool til Nettavisen.

Den månedlige prisen på elspot day-ahead for Oslo var i juli 498,74 kroner per megawatt time eller rundt 50 øre per kilowatt time. Det var en økning på 60 prosent siden januar, viser tallene fra Nordpool.

Som en tommelfingerregel utgjør engrosprisen på kraft en tredel av prisen du og jeg betaler som strømkunder.

Statnett vil ikke kommentere kraftpriser, men bekrefter at de ligger høyt.

- Vi vurderer flere ulike scenarier, og dersom det blir lite nedbør i tiden som kommer, kan prisene bli høye også utover høsten og vinteren. Dersom situasjonen forverrer seg, har Statnett flere virkemidler vi kan ta i bruk. Inntil videre er vår oppgave å følge situasjonen og sørge for at markedet har tilgang til all informasjon som er relevant for at kraftmarkedet skal fungere godt, heter det i en pressemelding fra Statnett.

Vurderer energiopsjoner

Virkemidlene som nå vurderes er blant annet såkalte energiopsjoner for forbruk. Det innebærer at store kraftforbrukere kan inngå avtaler om å redusere forbruket mot betaling.

Dette er et virkemiddel som Statnett har hatt parat også tidligere, men ikke brukt.

Import fra Tyskland og Danmark

Statnett understreker at markedet er et viktig verktøy for å sikre at det til enhver tid er tilgjengelig kraft. Når tilbudet er lite eller etterspørselen stor, kan strømprisene dermed bli høyere enn normalt. Da importere Norge rimelig kraft fra for eksempel Tyskland eller Danmark.

- Kraftmarkedet er viktig for å sikre forsyningen av kraft gjennom vinteren. I tidligere perioder med krevende kraftsituasjoner har vi sett at det har bidratt til å sikre forsyningen av strøm, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

I sin siste rapport om kraftsituasjonen skriver Statnett at kraftsituasjonen foreløpig er på normalt nivå (grønt), men det vurderes fortløpende om det skal endres til stramt nivå (gult) i hele eller deler av landet. Først på rødt nivå er det aktuelt å bruke tiltaket med energiopsjoner.