Norske Skog begjærer konkursbehandling i skifteretten. Dermed gir styret opp sitt forsøk på redningsplan for det gjeldstyngede selskapet.

I en børsmelding opplyser selskapet at driften av papirfabrikkene fortsetter som normalt.

– Det forventes at konkursprosessen i det børsnoterte morselskapet ikke vil få særlige konsekvenser for driften ved Norske Skogs sju papirfabrikker, og at driften vil fortsette som normalt og alle kunder vil fortsette å motta kvalitetsprodukter fra Norske Skog som før, sier styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA.

Styret opplyser at de parallelt med arbeidet med en redningsplan, har laget en beredskapsplan for veien videre ved en konkurs.

– Det er derfor en godt forberedt prosess som nå skal gjennomføres, heter det i meldingen.

Handelen med Norske Skog-aksjen er suspendert på Oslo Børs.

Langdryge forhandlinger

Det er fortsatt store verdier i de lønnsomme fabrikkene, men en voldsom gjeldsbyrde har i lang tid skapt store problemer for det børsnoterte selskapet.

I prosessen for å restrukturere gjelden, har tre interesser forhandlet med hverandre:

* Aksjonærene

* De usikrede kreditorene–som har lånt penger til Norske Skog, men som ikke har pant i fabrikkene

* De sikrede kreditorene–som har lånt bort penger, men har pant i papirfabrikkene.

– Stor skuffelse

De siste månedene har styret i Norske Skog–med styreleder Sveaas i spissen–prøvd å balansere interessene mellom disse grupperingene i flere forslag til redningsplaner for selskapet.

Sveaas har hele tiden vært tydelig på at en konkurs er alternativet dersom man ikke kommer til enighet, og de siste ukene har det sett ut til å gå den veien.

Les også: Røkke og Oceanwood vil kjøpe Norske Skogs fabrikker

– Beslutningen i styret om å begjære oppbud er fattet med stor skuffelse over ikke å ha kommet i mål med dette arbeidet, sier Sveaas.

– Ingen annen løsning

I løpet av forhandlingene har en av de sikrede kreditorene–hedgefondet Oceanwood–kjøpt opp mer av den sikrede panten, og har dermed hatt mulighet til å stanse prosessen på egen hånd.

Til slutt var det Oceanwood som satte ned foten for styrets forslag, og styret har dermed valgt å begjære konkurs.

– Beslutningen i styret er enstemmig og er fattet som et resultat av at det ikke lenger foreligger noen realistisk mulighet til å oppnå en frivillig rekapitaliseringsløsning for Norske Skog-konsernet. Konsernets største sikrede kreditor, Oceanwood har informert styret om at de ikke er villige til å støtte noen slik løsning, heter det i børsmeldingen.

Oceanwood har tidligere bydd på selskapets papirfabrikker sammen med Aker, og Norske Skog har satt i gang en prosess for salg av fabrikkene.

– Den auksjonsprosessen som nå skal gjennomføres for Norske Skog AS, vil være åpen for alle interessenter, og det er per i dag helt uvisst hvem som vil ende opp som eieren av Norske Skogs operative virksomhet når auksjonsprosessen er sluttført, opplyser styret.

Les også: Norske Skog setter i gang salg av papirfabrikkene

– Forferdelig trist

Administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund er skuffet over det som har skjedd.

– Det er forferdelig trist at det som en gang var et av Norges aller største og mest lønnsomme industrikonsern nå er gått konkurs, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

– I dag må tusenvis av aksjonærer konstatere at investeringene i Norske Skog er tapt. Samtidig er vårt håp at restruktureringen selskapet skal igjennom, vil legge grunnlag for nye investeringer og fornyet utviklingskraft ved de to lønnsomme og veldrevne fabrikkene her i Norge, sier Lahnstein.

Les også: DN: Rundt 100 mulige kjøpere av Norske Skogs fabrikker