Samtidig opplyser Oslo byfogdembete at selskapet har innrapportert at eiendelene har en bokført verdi på 2,87 milliarder kroner.

– Begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven, slår retten fast.

Dermed er det opprettet et konkursbo, og advokat Tom Hugo Ottesen er oppnevnt som bostyrer.

Les mer: Norske Skog slår seg konkurs

Konkursbegjæringen ble kjent tirsdag. Styret i det børsnoterte selskapet har i flere måneder jobbet med å få på plass en redningsplan, men måtte til slutt gi opp. Dermed går selskapet til skifteretten, og eiendelene blir sannsynligvis auksjonert bort.

Inntil videre fortsetter driften på papirfabrikkene som selskapet eier i Norge og i utlandet. Det er fortsatt store verdier i de lønnsomme fabrikkene, men den voldsomme gjeldsbyrden førte selskapet inn i krise.