Norske storbanker skeptisk til kinesiske veksttall

Seniorøkonom og tidligere sjeføkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork, har  ikke noe klart grunnlag for å hevde at kinesiske veksttall er sminket, men han har lenge hatt en mistanke om at kinesiske data er en smule glattet, enten veksten er høy eller lav.

Seniorøkonom og tidligere sjeføkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork, har  ikke noe klart grunnlag for å hevde at kinesiske veksttall er sminket, men han har lenge hatt en mistanke om at kinesiske data er en smule glattet, enten veksten er høy eller lav. Foto: (Handelsbanken)

Hverken Handelsbanken, DNB eller Nordea stoler 100% på offisielle kinesiske veksttall.

Kinesisk økonomi vokste med 6,9% fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år ifølge de offisielle dataene som kom i natt.

- Noen tviler imidlertid på tallene og mener de er sminket. De henviser da blant annet til at BNP-deflatoren viste enda mer negativ vekst enn i andre kvartal og hevder så at denne brukes til å manipulere de deflaterte tallene. Selv har vi ikke noe klart grunnlag for å hevde dette, men har lenge hatt en mistanke om at kinesiske data er en smule glattet, enten veksten er høy eller lav, skriver seniorøkonom og tidligere sjeføkonom i Handelsbanken Knut Anton Mork i en rapport mandag morgen.

Positive tegn

Uansett er det tydelig at det er tjenestesektoren som nå gir veksten.

- Dette er et positivt tegn på rebalansering, selv om firekvartalersveksten i denne sektoren kanskje ennå blåses opp av finanssektoren, som jo fikk en kraftig boost så lenge aksjemarkedet steg, skriver Mork.

Industrien hovedproblemet

Kinas problem ifølge seniorøkonomen er industrien og bygg og anlegg.

- Eiendomsinvesteringene viste vekst på bare 2,6% for hele perioden fra årets begynnelse til oktober, videre ned fra 3,5% sist. Investeringene i industrien deselererte også, og til og med infrastrukturinvesteringene, om enn fra høye vekstrater over 18%. Veksten i industriproduksjonen falt videre til 6,1%. De svake septembertallene tyder på at momentet inn i fjerde kvartal er svakt. På den annen side må vi etter hvert vente mer virkning av de mange stimulansetiltakene. Vår prognose om at vekstmålet på 7% for året nås, i alle fall etter avrunding, ser dermed ut til å stå seg godt, skriver Mork.

Kunstig stor forskjell i volatilitet

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea deler overnevnte skepsis til de kinesiske tallene.

- I henhold til Kinas statistikk-kontor, var BNP-veksten på 6,9 prosent år for år i tredje kvartal. Ikke overraskende var dette noe bedre enn det om var ventet (6,8 %), og litt lavere enn i 2. kvartal (7,0 %). Dette er en demonstrasjon på myk landing, dvs gradvis tilpasning til lavere vekst og en annen vekstmodell enn tidligere. Om det er så pen og pyntelig landing også i virkeligheten, er vi noe tvilende til. Industriproduksjonen stagnerer og investeringene bidrar mindre til etterspørselsveksten, skriver Juel mandag morgen.

Analytiker Ole André Kjennerud i DNB Markets utdyper den gjengse oppfatningen av Kinas tall:

- Noe av kritikken går på at statistikkbyråets beregninger av BNP-deflatoren, som skal fange opp veksten i prisene på innenlandskproduserte varer og tjenester, er feil. På samme måte som man justerer for import i beregningen av den innenlandske produksjonen, må man justere for importerte prisimpulser i beregningen av volumendringen i innenlandsk produksjon. I Kina gjør man det første, men ikke det siste. Det gir særlig utslag i perioder da råvareprisene endrer seg mye, slik vi har sett siden i fjor sommer. Det er ikke sikkert at Kina er spesielt dårlige til å korrigere for dette, men ringvirkningene blir mye større siden Kina er verdens største råvareimportør. BNP-deflatoren har vist lavere prisvekst enn det som trolig har vært tilfellet, som igjen betyr at volumtallene har blitt overestimert. Så langt i år har BNP-deflatoren vært negativ i to av tre kvartaler, noe vi stiller oss tvilende til. Et resultat av dette er at det blir en kunstig stor forskjell i volatiliteten i den nominelle og reelle BNP-veksten. I vestlige land er forskjellene minimale, mens Kina de siste 25 årene har hatt 3½ ganger så høy variasjon (målt ved standardavvik) i den nominelle veksten som i den reelle veksten, skriver Kjennerud i ett notat mandag morgen.
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.