I dag produserer kjøtt, egg- og kyllingprodusenten Nortura rundt 2.300 enkeltprodukter. Det tallet skal reduseres til rundt 1.000, skriver Nationen.

Nortura er landets største matprodusent ifølge regnskapstallene for 2017. Nortura hadd en omsetning på 19,3 milliarder kroner i fjor. Tine, på andreplass på matprodusentlisten, hadde en omsetning på 18,3 milliarder kroner.

Strømlinjeformingen av vareutvalget skal gi rom for økt effektivitet og mindre svinn. I dag står de 340 mest populære produktene for 80 prosent av omsetningen. I motsatt ende av popularitetsskalaen genererer 1.100 varer bare 1 prosent av omsetningen.

Les også: Sparkes ut av Coop og Rema: Nå må Tine nedbemanne

– Det sier seg selv at vi ikke kan fortsette med det. Det møter vi forståelse for også hos dagligvarekjedene, sier konstituert visekonsernsjef Lisbeth Svendsen i et brev fra Nortura til bøndene som eier samvirkebedriften. I det samme brevet forklarer salgs- og markedsdirektør Harald Bjerknes den nye satsingen.

– Vi må ha et godt salg av volumprodukter for å ta vare på våre eieres råvareavsetting og sørge for effektivitet i produksjonen. Derfor må vi ha mer fokus på volum- og kjerneprodukter, i stedet for å øke antall produkter.

Effektiviseringen skal gi effekt mot slutten av året.