Gå til sidens hovedinnhold

Nortura med underskudd

Resultat før skatt på minus 44 millioner kroner.

Nortura SA fikk et resultat før skatt i første tertial på minus 44 millioner kroner. Det er 20 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Justert for engangseffekter er imidlertid det underliggende resultatet 144 millioner bedre enn på samme tid i fjor. Omsetningen i perioden var 5 449 millioner kroner og det er en økning på 2,5 prosent.

Kutter kraftig
- Vi er brukbart fornøyd med resultatet som først og fremst viser at de siste årenes forbedringsarbeid gir effekter. Kostnadene i selskapet er kuttet kraftig de siste tre – fire årene. Det illustreres godt gjennom at vi i dag har 1000 færre ansatte og 10 færre fabrikker enn ved starten av 2009. Skal vi imidlertid nå de målene vi har satt oss – ikke minst i forhold til å bidra til en akseptabel økonomi hos våre eiere, som er egg- og kjøttprodusentene, må vi fortsette å forbedre lønnsomheten betydelig, sier konsernsjef Runar Larsen, i en pressemelding.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Det er fortsatt et meget sterkt marginpress i hele verdikjeden, og prisene på kjøtt i sluttmarkedet har de siste 12 månedene falt med 1,5 prosent.

Må få ned kostnader
- Vi må derfor fortsatt fokusere på å få ned kostnadsnivået vårt. Den jobben ivaretar vi nå gjennom forbedringsprogrammet Kontinuerlig Forbedring som gjennomføres i alle ledd i organisasjonen. Dette har vist seg å gi raske og varige effekter og er en viktig faktor i resultatforbedringen. I tillegg legger vi nå ytterligere trykk på innovasjon og produktutvikling. Det er viktig for at vi også skal klare å løfte inntektssida vår, sier Larsen i meldingen.

Nortura har nemlig fortsatt ambisjoner om å være lokomotivet i norsk kjøttbransje, ifølge Larsen.

- Skal vi klare det må vi også være best på å utvikle kategoriene både med nylanseringer og videreutvikling av bestselgerne våre. Medaljedrysset over Nortura i det nylig avviklede NM i kjøttprodukter viser at vi klarer begge deler, sier Runar Larsen i meldingen.

Ekstraordinære inntekter fra salget av Nortura Bergen bidro i fjor til å løfte resultatet i 1. tertial i 2011. Det er også hovedforklaringen på at resultatet 1. tertial 2012, justert for engangseffekter, er 144 millioner bedre enn i fjor.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget