Norwegian rapporterer t resultat før skatt på 1,6 milliarder kroner for tredje kvartal. Enhetskostnadene reduseres, selv med en kapasitetsvekst på 33 prosent. I tråd med selskapets strategi vil veksten framover avta slik at kostnadene reduseres ytterligere.

Nettoresultatet i årets tredje kvartal var på 1,3 milliarder kroner, en forbedring på 18 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Selskapets enhetskostnader eksklusive drivstoff er redusert med 10 prosent, mens omsetningen økte med 33 prosent til 13,4 milliarder kroner. Til sammen fløy nærmere 11 millioner passasjerer med Norwegian i tredje kvartal – en økning på 11 prosent. Fyllingsgraden i tredje kvartal har holdt seg på et høyt nivå, 90,5 prosent i år mot 91,7 i fjor.

På forhånd hadde fem analytikere i snitt ventet et overskudd på 1,7 milliarder kroner før skatt i kvartalet, ifølge TDN Direkt.

- Det er gledelig å legge frem et godt resultat med reduserte enhetskostnader til tross for en sterk vekst, ikke minst internasjonalt. Fremover skal veksten avta og vi skal se resultater av de store investeringene vi har gjort, noe som vil komme kunder, ansatte og aksjonærer til gode. Det er dog ingen tvil om at tøff konkurranse, høy oljepris og en sterk dollarkurs vil påvirke hele vår bransje i tiden framover, noe som gjør at det blir enda viktigere med ytterligere effektivisering av driften og kostnadsreduksjoner, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.

SISTE: Storaksjonær vil ta Bank Norwegian, der flyselskapet Norwegian er største eier, på børs i London.

En utenlandsk aksjonær med mer enn fem prosent av aksjene i Bank Norwegian vil notere banken på børsen i London, skriver dn.no.