Norwegian vil hente inn 3 milliarder kroner i en aksjeutvidelse – emisjon - men emisjonskursen er satt til lave 33 kroner per aksje. Det var en rabatt på hele 39,4 prosent i forhold til den teoretiske aksjekursen på 97,34 kroner ved børsslutt 15. februar. Norwegian opplyser i en børsmelding 19. februar at emisjonen er fulltegnet.

15.000 småaksjonærer og andre interesserte kan kjøpe tegningsretter i Norwegian. En tegningsrett er en tidsbegrenset og omsettelig rettighet til å kjøpe et antall aksjer i en emisjon, til en på forhånd fastsatt pris (tegningskurs) i en viss periode.

Og ekspertene ber folk handle nå.

Daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge sier til Nettavisen Økonomi at mellomtingen er det verste alternativet for småaksjonærene:

Ikke gjøre noen ting, det vil si verken selge seg ut av Norwegian eller benytte tegningsrettene.

- Det er siste mulighet til å gå ut av Norwegian nå hvis du ikke har tro på selskapet videre, ellers blir du som aksjonær utvannet. Benytter du ikke deg av tegningsrettene, kaster du penger ut av vinduet, er den klare advarselen fra Skaug.

Kjøp!

Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities mener at småaksjonærene absolutt bør benytte seg av tegningsrettene.

- Ja, du kan kjøpe aksjen i markedet i dag til noe over 89 kroner. Det innebærer en kurs på tegningsrettene på ca. 52 kroner. Setter vi dette inn i et historisk perspektiv, skal styret i Norwegian ha takket nei til et bud på 115-125 kroner per aksje hvis vi skal tro det som har stått i mediene, sier Sivertsen.

Overrasket

De nåværende Norwegian-aksjonærene har rett til å kjøpe to tegningsretter per aksje de eier, og Sivertsen anbefaler alle småaksjonærene om å benytte seg av muligheten.

- Jeg vil bli overrasket om man får tak i tegningsrettiger i markedet, jeg sier «lykke til», sier han. Med andre ord, han tror få vil selge sine rettigheter til å kjøpe nye aksjer.

Pareto-analytikeren advarer imidlertid mot risikoen i Norwegian, som normalt er høy i flybransjen.

Høyrisiko

- Norwegian er et høyrisikoselskap og ikke noe selskap man putter inn penger og glemmer til man er pensjonist. Ja, det er en høy oppside i Norwegian, men da er en god regel at også risikoen er høy.

- Det er ikke samme den samme oppsiden i et selskap som Orkla, men her er også risikoen lavere. Den enkelte må også passe på fristene selv, tegningsrettene har en begrenset levetid, advarer Sivertsen

Pass på kvinnedagen

Emisjonsperioden i Norwegian er satt fra 22. februar til 8. mars kl. 16.30. Da er det stopp og siste frist for nåværende aksjonærer og eksterne investorer til å gjøre noe.

Det er ikke uvanlig med en relativt lav tegningskurs ved emisjoner, altså en lav pris på de nye aksjene. Men emisjonen i Norwegian skjer til en kurs som var nesten 40 prosent lavere enn kursen man kunne oppnå i markedet 15. februar.

Når prisen på nye aksjer er lavere enn den eksisterende aksjekursen, slik den er i Norwegian, vil retten til å kjøpe nye aksjer ha en verdi. Denne verdien oppfordrer altså ekspertene småaksjonærene å benytte seg av, alternativt selge seg helt ut.

Stor rabatt

Nettavisen skrev i april 2018 at 15 000 småaksjonærer i det børsnoterte flyselskapet kan få griseflaks ved å kjøpe Norwegian-aksjer til155 kroner per stykk.

Aksjekursen i markedet lå den gang på 302 kroner, som innebar en gevinst for aksjonærene på 190 millioner kroner.

Siden slutten av april i fjor har imidlertid Norwegian kursen stupt fra over 300 kroner til under 90 kroner, et fall på ca. 70 prosent.