I Søndagsrevyen 3. mars kunne NRK fortelle om Adib Waez. Han skal ha vært den første mindreårige asylsøkeren som kom til Norge fra Syria.

I reportasjen fortalte NRK om hvordan Waez flyktet til Norge fra Syria, og om hans drømmer om å bli som hotellkongen Petter Stordalen. I tillegg kom det frem at Waez driver bedrift i Sverige og er «selvstendig næringsdrivende og jobber med nettverksmarkedsføring».

Det NRK unnlot å fortelle er at han også jobber for det ulovlige pyramidelignede shoppingnettverket Lyoness.

Stopp i 2018

Allerede i mai 2018 måtte shoppingnettverket Lyoness «umiddelbart stanse all drift av, deltagelse i og utbredelse av virksomheten i Norge». Bakgrunnen var at virksomheten var i strid med lotteriloven.

Det konkluderte Lotteritilsynet med etter at det hadde gransket selskapet. Det er som kjent forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidelignende omsetningssystem i Norge.

– Det følger av vår vurdering at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. I vurderingen har Lotteritilsynet lagt til grunn at inntektene til Lyoness i Norge særlig skyldes verving av deltakere, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, heter det i vedtaket.

Det innebar at all verving og innbetalinger fra norske deltakere og lojalitetsbedrifter til blant annet Lyoness måtte stanses. Også salg av av rabattkuponger, gavekort, andeler i kundeskyer, markedsføringsmateriell og seminar led den samme skjebnen.

Rundt 150.000 norske deltakere og 1000 norske lojalitetsbedrifter ble rammet. Lyoness klaget inn vedtaket fra Lotteritilsynet til Lotterinemnda, men fikk ikke medhold.

Reaksjoner i utlandet

Det er ikke bare i Norge at Lyoness har møtt motstand. Lotteritilsynet har i forbindelse med tilsynet her hjemme, hatt kontakt med andre lands myndigheter.

– Gjennom denne kontakten har vi fått opplyst at det italiensk konkurransetilsynet, AGCM, har gjennomført tilsyn med Lyoness og vurdert virksomheten til å være et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem og at virksomheten deres også er i strid med andre bestemmelser i forbrukervernlovgivningen, sier seniorrådgiver Monica A. Kjelsnes i Lotteritilsynet.

Som følge av dette ble Lyoness ilagt en bot på over 30 millioner kroner tidligere i år.

Til Adresseavisen har Lyoness tidligere uttalt at avgjørelsen i Italia bygger på misforståelser av Lyoness' daværende forretningsmodell, og at den derfor vil bli påklaget.

Eventuelle andre tilsyn i andre land kan ikke Lotteritilsynet opplyse om, fordi de er konfidensielt.

– Men ingen har lov å tilby eller markedsføre Lyoness i Norge ut i fra vårt vedtaket og klageavgjørelsen slik saken står nå, oppsummerer seniorrådgiver Silje S. Amble i Lotteritilsynet.

Lotteritilsynet ønsker ikke å kommentere NRK-saken.

Ambassadør

På Waez egen Linkedin-profil kommer det frem at han har vært ambassadør for Lyconet, som står for den forretningsmessige driften av virksomheten i Lyoness, siden mai 2017.

Waez bekrefter overfor Nettavisen.Økonomi at han har en tilknytning til Lyoness.

– Har du noen betenkeligheter med å jobbe for Lyoness?

– Nei, egentlig ikke. Jeg er trygg på at selskapet er et profesjonelt nettverksmarkedsføringsselskap, selv om de ikke har lykkes å forklare norske myndigheter hvordan sin forretningsmodell egentlig fungerer. Det er ledelsen i Lyoness som har ansvaret for å rydde opp i saken i Norge, sier han.

Waez forteller at hans hovedjobb ikke er Lyoness, men at det er en snakk om et deltidsprosjekt.

– Jeg har mange andre prosjekter, som jeg også jobber med. Jeg synes Lyoness-systemet er smart, og de har en organisasjon som støtter barn. Min hjertesak er å støtte andre mennesker. I tillegg så har selskapet bygget opp åtte skoler i utlandet, som jeg skal besøke, fortsetter han.

– Hva slags deltidsprosjekt er det snakk om?

– Vi er alle selvstendige næringsdrivende og jobber ut fra egen vilje og visjonsnivå. Så får man et system som man kan jobbe i og hjelpe andre. Vi har også etiske regler, som vi skal følge, svarer han.

– Ukjent med kobling

Professor Eli Skogerbø ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, mener det er et betimelig spørsmål å stille NRK om statskanalen burde ha opplyst om koblingene.

– Jeg kjenner ikke saken, men jeg synes det er et veldig relevant spørsmål å stille til NRK, sier hun.

Akkurat det gjør Nettavisen.Økonomi. Men NRK svarer oss først mandag kveld og tett på Dagsrevyens nyhetssending.

– Informasjonen om at Adib Waez er knyttet til det ulovlige pyramideselskapet Lyoness, var ikke kjent for oss da vi publiserte saken søndag. Dette er informasjon som burde vært med i reportasjen i Dagsrevyen, sier NRK-redaktør Marius Tetlie i nyhetsdivisjonen.

Han legger til:

– Vi ble kjent med denne informasjonen i dag, og vi vil opplyse om det i Dagsrevyen mandag og i nettsaker og i TV-programmet om Waez som skal publiseres i løpet av denne uken, fortsetter han.

Hele NRKs presisering kan ses her fra 16:40 ut i klippet.

Tetlie vedgår at NRK ikke har gjort en god nok research.

– Vi ble gjort oppmerksom på hans tilknytning til dette selskapet av Waez selv, etter at Nettavisen hadde tatt kontakt med han og stilt spørsmål rundt dette, fortsetter Tetlie dagen etter at presiseringen ble gitt i Dagsrevyen.

Uenig i nemndas vedtak

Det har ikke lykkes Nettavisen.Økonomi å få en kommentar fra Lyoness.

Tidligere i år kunne Adresseavisen sitere fra en pressemelding fra selskapet at «de var uenig i Lotterinemndas konklusjoner».

- Vi er overrasket og skuffet over at Lotterinemnda ikke har forholdt seg uavhengig av Lotteritilsynet, som ønsker å stenge fordelsprogrammet til 1000 små- og mellomstore bedrifter og 175 000 medlemmer i Norge», skrev de i pressemeldingen fra februar i år ifølge Adresseavisen.

Det kom også frem at Lyoness nå ville gå nøye gjennom vedtaket og vurdere hvilke alternativer de har i det norske markedet.

Stordalens reaksjon


Nettavisen.Økonomi har spurt Petter Stordalen om han visste om Lyoness-koblingen før han stilte i NRKs reportasje.

Jeg ble invitert av NRK og jeg gjorde ikke noen selskapsgjennomgang av Adib. NRK orienterte meg kun om at jeg var en han så opp til og ønsket at jeg skulle stille opp, skriver han i en SMS.