Gå til sidens hovedinnhold

NVE: – Betydelig etterslep i sikring av rasutsatte områder

Minst 160.000 boliger ligger utsatt til for flom eller skred, mener (NVE), og ber om 2 milliarder kroner i økt bevilgning til sikringstiltak.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har siden 2012 kartlagt 1.500 utsatte boliger og 23 særlig sårbare bygninger i Norge, som er plassert i høyrisikosoner for skred, melder Teknisk Ukeblad. Dette er bare en brøkdel av de boligene NVE mener er plassert i områder man i dag normalt ikke ville bygget boliger, på grunn av høy risiko for enten flom, ras og skred.

Avdelingsdirektør Anne Britt Leifseth ved NVEs skred- og vassdragsavdeling anslår at om lag 160.000 boliger ligger utsatt til for flom eller skred.

– Men det er usikre tall, dette er et minimum, sier hun.

Nå ber NVE om 2 milliarder kroner i økt bevilgning til sikringstiltak for slike områder. Det kommer fram i et brev NVE har sendt til Olje- og energidepartementet.

Pengene foreslås fordelt ut over de ti årene fra 2018 til 2027, slik at det blir 200 millioner kroner ekstra til flom- og skredsikring hvert år. Ifølge NVE er det «et betydelig etterslep» i sikringstiltak i rasutsatte boligområder.

– Vi opplever stadig å springe etter kriser. Ved å forebygge, kan vi kanskje hindre skader ved kriser, og vi mener det vil være samfunnsøkonomisk riktig å være på et høyere nivå enn i dag, sier Leifseth.

Skadekostnader for de siste års flom- og skredhendelser beløper seg til rundt 3 milliarder kroner, mens de totale samfunnskostnadene er betydelig høyere, ifølge NVE.

Les også

Svarte med rasende dikt etter nytt ras på E16

Les også

Ras stenger riksveien inn mot Florø

Kommentarer til denne saken