Den nye firefelts E39 mellom Kristiansand og Lyngdal kommer til å få ni bomstasjoner, og koste tre kroner kilometeren.

Reisetiden reduseres fra 70 til 37 minutter, og Nye veier, som står bak byggingen, mener reisetid og færre bakker er årsaken til at nyttekjøretøy betaler tre ganger så mye som vanlige biler.

Ifølge NRK er dette hva det vil koste å kjøre strekningen:

· Det skal koste tre kroner per kilometer, som vil si 207 kroner for å kjøre hele strekningen.

· Prisen for å kjøre hele strekningen blir 166 kroner dersom man har bombrikke og slik får 20 prosent rabatt.

· I dag er strekninga 80 kilometer, den nye veien vil være på 68 kilometer.

· Det blir ni bomstasjoner.

· Nyttekjøretøy skal betale tre ganger så mye som vanlige biler.

- Grunnen til at vi har lagt oss på tre ganger for nyttekjøretøy er at prosjektet har veldig stor nytte for tungtransporten. Man får redusert reisetiden vesentlig. En får også bort bakkene som har gitt problemer vinterstid, og drivstoffet blir også vesentlig redusert, sier direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland, til NRK.

LES også: Bomsjokk: Kan koste 247 kroner å kjøre fra Bærum til Oslo

Slik ser ikke tungtransporten det.

- Bomavgiftene for tunge kjøretøy er i dag tre ganger personbiltakst. Avgiftsnivået er helt ute av proporsjoner og det er ingen som lenger har kontroll på den totale belastningen som bompengene får, uttaler regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Reidar Retterholt, til NRK.

Også NHO har reagert og mener høye bompengeutgifter kan være med å begrense hvor folk ønkser å arbeide.

Byggingen av firefeltsveien starter etter planen i 2018, og så langt er det lagt opp til en byggetid på 12 år.

LES også: Krf og Venstre saboterer trolig Frps bompengekutt