*Nettavisen* Økonomi.

Ny parkeringsnorm: Her kan 28 parkeringsplasser ryke

Her kan det forsvinne mange parkeringsplasser.

Kundene kan miste 28 av 40 parkeringsplasser på Karlsrud i Oslo øst hvis forslaget til ny parkeringsnorm går igjennom.

27.01.19 10:29

Plan- og bygningsetaten foreslo i 2017 nye varige parkeringsnormer for boliger, næring og offentlig tjenesteyting, som skal avløse dagens midlertidige norm. Et sentralt punkt i forslaget, er vesentlig færre parkeringsplasser for butikker, nærsentre og andre handelsplasser.

Og da snakker vi ikke om de omstridte parkeringsplassene i Oslo sentrum, men i områder utenfor Ring 3.

Oslo Handelsstands Forening (OHF) frykter at både handel og næring, men ikke minst kundene, vil bli skadelidende. Foreningen mener en ny parkeringsnorm må ta mer hensyn til både utvikling av tettsteder og knutepunkt.

Næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen i OHF sier til Nettavisen Økonomi at de ønsker en langsiktig lønnsom og bærekraftig byutvikling i Oslo. Det betyr å bygge gode og lønnsomme markedsplasser i hele Oslo, noe Henriksen mener bør være et overordnet mål for politikerne i byen. OHF er mellomfornøyd med dagens parkeringsnorm, men har «har lært seg å leve med den». Det som ligger på bordet, er verre.

Stopp

- Hva tror du vil skje dersom forslaget fra planmyndighetene går igjennom?

- Da blir det stopp for de som ønsker å få til en bydelsutvikling i Oslo utenfor Ring 1 og langs Oslos grenser. Utbyggere ønsker langsiktighet og forutsigbarhet. Blir ny politikk uforutsigbar eller rett ut handelsfiendtlig, stanser nye tiltak ut fra prinsippet «jeg vet hva jeg har, men ikke hva jeg får». Noen kan ta et valg om at de heller bruker lokalene til annen virksomhet, og det er greit. Andre i handelsnæringen må gi opp planene om en utvidelse.

Klikk på bildet for å forstørre.

ADVARER:  Jon Anders Henriksen i Oslo Handelsstands Forening advarer mot at barnefamilier, eldre og bevgelseshemmede kan bli de store taperne. Foto: Oslo Handelsstands Forening

- Hvem blir de store taperne med den nye normen?

- Det blir nærmiljøet, barnefamiliene, eldre, bevegelseshemmede, de med dårlig tid. Vi snakker om nærmiljøer i bydeler som Vestre Aker, Nordre Aker og Stovner, som alle har områder som kan utvikles til gode møteplasser. En konsekvens er at kundene vil ta bilen og handle i Akershus eller sentre og butikker som har fått en godkjent norm.

Mange rammes

Det nye forslaget om færre parkeringsplasser, vil omfatte både nye butikker og sentre, men også ombygging av eksisterende lokaler, der tiltakene er søknadspliktige. Det betyr at alle som har planer om fasadeendringer og påbygginger rammes. For enkelte handelssteder kan det ifølge OHF bli en reduksjon på opp mot 80 prosent i antall tilgjengelige parkeringsplasser

Et konkret eksempel er en planlagt utbygging på Karlsrud i Nordstrand bydel, ikke langt fra mer velkjente Lambertseter, som har et storsenter. Utbyggere på Karlsrud vil bygge ut dagens arealer, som består av en nærbutikk, restaurant, kontorer og boliger, med godt over 20 000 kvadratmeter. Handelsarealene skal utvides med noen tusen kvadratmeter.

Fra 40 til 12

- Med det nye forslaget vil antall parkeringsplasser på Karlsrud gå ned fra 40 til 12, og det er ikke lønnsomt for utbyggerne. Det som da kommer til å skje, er at de handlende kjører til neste nabosenter, til Lambertseter, til Storo eller Alnabru eller enda lenger, til Akershus, for å handle. Noe som også kan skje, er at de handlende i stedet parkerer i nabolaget og tar plasser fra beboerne, sier han.

Klikk på bildet for å forstørre.

Her på Karlsrud ligger den aktuelle tomten man frykter blir kraftig berørt.

NorgesGruppen vil bygge ut nærsenteret på Tåsen, som ligger rett inntil Ring 3, blant annet for å lette atkomsten for de handlende. Henriksen frykter at også denne utbyggingen ryker, og at kundene tar bilen til andre handelssteder som ligger lenger unna. Han savner evnen til nytekning fra politikernes side.

Innovasjon

- Vi har et ønske om at politikerne gir mer rom for innovasjon i utvikling av handelsplassen og byggets bruk. Det er spennende med nye bildelingsløsningene og løsninger som reduserer utslippene. Men vi ser ikke noe i forslaget til ny parkeringsnorm som støtter effektivt opp under dette.

- Det skal være en sunn økonomisk drift, samtidig som en utbygging skal være miljøvennlig, og at utbyggerne får belønning for det. Vi har blant annet lansert et forslag om at dagens grunneiere av handelseiendommer kan gjøre om noen av de eksisterende parkeringsplassene til plasser for el-biler eller byttes inn i noen plasser i nabolaget, fortsetter han.

OHF har ifølge Henriksen hatt en god dialog med mange i Oslo bystyre og i bydelene om forslaget til ny parkeringsnorm for handel, både Arbeiderpartiet, Høyre og andre.

Ignorert

- De deler vår innstilling om at utviklingen fremover både må være bærekraftig og lønnsom. Det er behov for en langsiktig og bærekraftig bydelsutvikling i Oslo, understreker Henriksen.

- Plan- og bygningsetaten er grundige, det kan ingen ta fra dem. Men i denne saken er handel, arbeidsplasser og markedsplasser oversett, og etaten har valgt å se bort fra våre innspill.

Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG), opplyser til Nettavisen Økonomi at de har fått et forslag til ny parkeringsnorm oversendt fra Plan- og bygningsetaten. De jobber nå med å vurdere detaljene i det.

Oppdateres

Reinvang sier dagens normer er fra 2004 og trenger å oppdateres. Byrådet er opptatt av å få til en god balanse mellom ønsket om å redusere bilbruk av hensyn til luftkvalitet og klima, og ønsket om å ivareta nødvendige hensyn knyttet til bilbruk. Reinvang sier at dette er komplisert og tar noe tid, men at de håper å kunne legge frem byrådets forslag til ny parkeringsnorm til sommeren.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag