*Nettavisen* Økonomi.

Nye krav vil ramme alle med lån

Foto: (NTB scanpix)

05.03.13 11:43

Frykten for norsk boligboble gjør at Finanstilsynet øke risikovektene for bankenes boliglån samt stramme inn kravene på flere andre områder.

For norske boliglånskunder vilkonsekvensene være dyrere boliglån og muligens også høyere krav til egenkapital.

Finanstilsynet har i lang tid vært bekymret over norske boligpriser og konsekvensene dette kan få for banksektoren. Sist kom de med krav om minst 15 prosent egenkapital.

Nå kommer de med nye krav knyttet til bankenes egenkapital. I et brev til Finansdepartementet mottok mandag kommer Finanstilsynet med sine forslag.

- Tilsynet skisserer at en kan få til dette ved å endre parametere i de modellene bankene bruker når de beregner risikovekter. Tilsynet har foreløpig ikke foreslått en bestemt løsning, da de ønsker å avvente det endelige kapitaldekningsdirektivet som nå er til sluttbehandling i EU. Men det er liten tvil om at bankene og deres kunder må belage seg på at risikovekten til boliglån vil bli på rundt 35 prosent. I praksis betyr ikke det så mye i forhold til det situasjonen er i dag i og med den såkalte overgangsordningen med høy risikovekt gjelder inntil videre, skriver sjeføkonom Steinar Juel hos Nordea i sin morgenrapport.

- Men det betyr at banker som har trodd de har en kapitalreserve fordi de antok lavere kapitalkrav på boliglån når overgangsordningen faller bort, likevel ikke har en slik reserve. Når det gjelder timeplanen for gjennomføringen av nye kapitalkrav, herunder adgang til å pålegge bankene motsyklisk kapitalbuffer, er den fortsatt uklar. EU-direktivet må først endelig gjennom EU-parlamentet, noe som vil kunne skje i løpet av mars/april. Deretter skal det gjennomføres i Norge, noe som vil kreve lovendringer og forskrifter. Finansdepartementet har nok et ønske om at alt skal være på plass til sommeren, men det fremstår som veldig ambisiøst. Særegne norske regler må også avklares med andre nordiske lands myndigheter slik at filialbanker ikke får et konkurransefortrinn i Norge. Så norsk implementering er nok ikke på plass før i 3. eller 4. kvartal i år, melder Juel.

DnB som allerede har økt kapitalen med 50 milliarder de siste årene har tidligere reagert på at det er for strenge krav som kreves.

- Solide banker er både fornuftig og bra for konkurransen. DnB er allerede en av de mest solide bankene i verden. Det er derfor verdt å diskutere hvor mye mer solid banken skal bli, og hvor mye strengere kravene til norske banker skal være enn til svenske banker, sa kommunikasjonssjef Thomas Midteide nylig til Nettavisen NA24.

Direktør for finans- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet, Emil R. Steffensen, sa dette til Nettavisen NA24 for noen uker siden:

- Finanstilsynet har flere ganger pekt på at risikovektene på boliglån er for lave, og har nå også fått et oppdrag fra Finansdepartementet for å se på dette. Svaret sendes departementet 1. mars. Det er de større bankene som benytter interne modeller, slik at disse bankene i tillegg til økte krav til kapitaldekning også vil kunne få økte krav ved at risikovektene må økes. I det internasjonale regelverket legges det også opp til at banker som har betydning for systemrisiko vil måtte stå overfor relativt strengere krav enn de øvrige. Regelverket skjerpes således særlig for de større bankene.

Steffensen sa videre at økte risikovekter på boliglån i Norge og økte krav til kapitaldekning gjennom de nye internasjonale reglene, vil bidra til å gjøre bankene mer solide og minske risikoen for finansiell ustabilitet, økt arbeidsledighet og behov for at skattebetalere må betale.

- Tryggere banker vil etter hvert bidra til å redusere detbankene må betale for gjeld og egenkapital. Økte risikovekter kanpå kort sikt føre til økte utlånsrenter, men langt mindre enn det som ofte blir fremsatt. Konkurransen om boliglån i det norske bankmarkedet er sterk, og utenlandske banker bidrar til dette, så hvor mye som veltes over på kundene, er usikkert. Et viktig prinsipp i reguleringen, er at tiltak rettet mot utviklingen i det norske markedet, også omfatter utenlandske aktører – såkalt resiprositet. Dette er et mål for norske myndigheter.

Her er skrekkbrevet fra Finanstilsynet (Advarsel: Du må kunne økonomi og forstå byråkratispråk):

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag