2019 blir et toppår for gass, tror Oljedirektoratet. Faktisk viser statistikken at Norge har vært en gassnasjon snarere enn en oljenasjon de siste årene: Gass har stått for over 50 prosent av den totale mengden norsk petroleum siden 2017.

Verdien av naturgass har økt med nesten 30 prosent og stod for en like stor andel av den totale norske eksporten som olje i 2018, ifølge SSB.

- I verdi er vi vel så mye en gassnasjon som en oljenasjon. Gassen vi eksporterer til Storbritannia og andre land hver dag er stabil og enorm i mengde, sier Gassco-direktør Frode Leversund.

Det statlige selskapet er ansvarlig for at gass fra norsk sokkel fraktes til Europa. I 2017 eksporterte Gassco rekordmye gass. 2018 var ikke langt bak. Gassvolumene på norsk sokkel er de høyeste gjennom tidene, sier Leversund.

- Er det underkommunisert hvor store Norge er på gass?

- Jeg tror det er vanskelig å forholde seg til. Det er så enorme tall, sier Gassco-direktør Leversund.

Les også: Enorm optimisme i ojebransjen - 8 av 10 ledere tror på vekst

Gassløsning

Til Nettavisen sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg at han tror norsk gass vil være helt nødvendig for både norsk sokkel og verdens samlede klimautslipp fremover.

- Norsk gass spiller en svært viktig rolle og er en stor del av løsningen i arbeidet mot å nå målene i Parisavtalen, sier Freiberg.

2019 kan bli et toppår for norsk gass (se graf under) som andel av total produksjon. Oljedirektoratet tror imidlertid at den høye andelen vil avta som følge av økt oljeproduksjon så snart oljeplattformen Johan Sverdrup i Nordsjøen kommer i produksjon.


Les også: Nordea-strateg i New York: Stor usikkerhet på Wall Street

- Resten av Europa trenger norsk gass

I 2018 stod råolje og naturgass for nøyaktig like stor andel av norsk eksport, ifølge SSBs eksporttall. Mens økningen for eksportverdien av råolje var på 18,8 prosent fra 2017, var verdiøkningen for naturgass hele 29,9 prosent. Økningen i eksportverdien kan i stor grad tilskrives vesentlig høyere priser.

Norge eksporterte olje for 264 milliarder kroner i fjor og gass for 263,8 milliarder. Olje og gass stod for 26,4 prosent hver av den totale norske eksporten i 2018.

Under presentasjonen av Sokkelåret 2018 var oljedirektør Bente Nyland krystallklar på at Norge selskapene må lete mer etter gass fremover, ettersom det blir mer ledig kapasitet i rørledningene og annen infrastruktur for gass. Equinors konserndirektør for norsk sokkel Arne Sigve Nylund sier til Nettavisen at han ønsker å ta Nyland på ordet.

- Hennes etterlysning etter mer gassleting stemmer godt overens med våre planer. Ser man forbi midten av 2020-årene, så begynner det å bli ledig kapasitet i infrastrukturen, og vi ønsker å gjøre funn som gjør at vi får brukt kapasiteten, sier konserndirektøren.

Les også: Thorbjørn Jagland får millionlønn uten å jobbe

Oljeminister Freiberg er kritisk til dem som ønsker begrense olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel.

- Det er ingen grunn til å tro at dette vil bidra til lavere oljeforbruk eller lavere utslipp. Norsk produksjon vil da bli erstattet av energi fra land med høyere utslipp. Den nasjonale konsekvensen av å kutte ned på norsk olje- og gass-produksjon vil være lavere inntekter til velferdsstaten og en undergraving av titusenvis av arbeidsplasser i landet, sier Freiberg.

Avviser argumentet om gass for kull

Slett ikke alle er enige i at økt gassproduksjon er noe Norge bør satse videre på. Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, mener mange overvurderer rollen gass kan spille.

- For det første er det ikke plass til store utslipp fra gass langt frem i tid om vi skal nå 1,5-gradersmålet. Da må alle utslipp halveres til 2030. For det andre omstiller de landene vi eksporterer mest gass til raskt. EU, som mottar mesteparten av norsk gass, har store ambisjoner om å erstatte gass med fornybar energi, sier Solhjell til Nettavisen.