Nyhet spolerer rentehoppet

Sentralbanksjef Øystein Olsen må kanskje sette renten opp igjen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen må kanskje sette renten opp igjen. Foto: (Scanpix)

Svakere vekst for landets bedrifter.

08.03.13 10:48

Fredag er Norges Bank ute med sin siste oppdatering av Regionalt nettverk.

Informasjonen fra disse ringerundene til norske bedrifter, organisasjoner og kommuner vektlegges i stor grad når Norges Banks foretar sine pengepolitiske vurdergeringer.

Svakere vekst
I den ferske rapporten, der 329 kontaktbedrifter har svart, kommer det frem at den samlede veksten i produksjonen de siste 3 månedene har avtatt litt.

Nå anslås det en vekst i Bruttonasjonalproduktet i første kvartal på 0,5 prosent, kvartal mot kvartal. Selv har sentralbanken anslått veksten til å være på 0,9 prosent.

Veksten har tiltatt i tjenesteyting mot husholdningene, men har avtatt eller vært stabil i de øvrige næringene. Varehandelen og de tjenesteytende næringene ventet litt høyere vekst fremover, mens de øvrige næringene ventet noe lavere vekst det neste halve året.

Andelen bedrifter som melder om kapasitetsproblemer har avtatt litt. Kapasitetsproblemene er fortsatt størst i bygg og anlegg. Samlet sett planla bedriftene å øke investeringene moderat de neste 12 månedene. Veksten i sysselsettingen har avtatt, og var litt lavere enn forventet. Kontaktene ventet svakt tiltakende vekst i sysselsettingen fremover.

Kontaktene anslår en årslønnsvekst for 2013 på 4 prosent. Anslagene er lavest i industri, bygg og anlegg og varehandelen, og høyest i tjenesteyting.

Kan dempe rentehoppet
Samlet kan dette være med på å redusere sannsynligheten for at sentralbanken vil sette opp renten med det første.

- Rapporten gir støtte til vårt syn om at Norges Bank vil revidere ned sine anslag på BNP-veksten og kapasitetsutnyttelsen i sin kommende pengepolitiske rapport neste uke. Dette vil ha en negativ effekt på den nye rentebanen og indikerer en utsettelse av det første rentehoppet, melder Katrine Boye hos Nordea Markets.

Også Handelsbanken Capital Markets indikerer det neste.

- Siden rapporten i november har vi fått svake BNP-tall for 4.kvartal, og utviklingen i industrien har vært svak også på nyåret. Vi venter at rapporten som presenteres i dag vil vise til en ytterligere avdemping i produksjonsveksten de 3 siste månedene, og oppbremsingen kan ha vært større enn nettverket så for seg i november. Vi venter også at nettverket melder om en videre svekkelse i sysselsettingsveksten. Dersom vi får rett i våre antakelser, vil nettverket understøtte bildet om at presset i norsk økonomi utvikler seg svakere enn hva Norges Bank så for seg i oktober, noe som trekker i retning av en lavere rente bane neste uke, skriver seniorøkonom Kari Due-Andresen i sin morgenrapport.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Norges Banks Regionalt nettverk foretas gjennom telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.