Røyk er ut, og snus er poppis. Samtidig som stadig flere stumper røyken, er nordmenn blitt veldig ivrig på å stappe tobakk under overleppa.

Hver tredje unge mann og hver femte unge kvinne snuser. Det får helsemyndighetene til å vurdere nye forbud.

Helse- og omsorgsdepartementet jobber på spreng med ny tobakksstrategi for å redusere tobakksbruken i Norge. Denne skal legges frem til våren.

Tidligere har helseminister Bent Høie erklært kamp mot snusen, blant annet ved innføringen av kjipe tobakkspakker. Som Nettavisen skrev forrige uke, viser nye tall at snussalget har eksplodert siden Høie-boksen kom i fjor.

Én av tiltakene som helsemyndighetene vurderer er å innføre smaksforbud på snus. Ut ifra definisjonen av «smak», vil et slikt forbud enten ramme brorparten av snusproduktene eller en stor del.

Den største produsenten av snus frykter at et slikt forbud vil fjerne minst halvparten av snusmarkedet.

Ti populære kan bli forbudt

Nettavisen Økonomi har kartlagt hvilke snusmerker som ville blitt omfattet av forbudet, og på listen finner vi mange av de mest populære snusmerkene.

På listen finner vi snustyper som:

 • Skruf Fresh White Slim
 • Skruf Fresh Xtra Sterk White Slim
 • Epok Ice Blue Intense
 • General G3 Volt Super Strong
 • Nick & Johnny Crushed Ice Extra Strong
 • Skruf Nordic White Slim
 • Nick & Johnny Crushed Ice White Ex Strong
 • Skruf Fresh Ultra Sterk White Slim
 • Epok Arctic Blue

I det siste tobakksdirektivet til EU blir det forbudt med en rekke forskjellige smakstilsetninger i sigaretter, slik som mentol-røyk.

Ettersom Norge og Sverige er de eneste landene i EU eller EØS som tillater snus, har dette også ført til diskusjon i Norge.

Tobakksfri generasjon

Flere kilder opplyser til Nettavisen at det over tid har vært et sterkt ønske fra Helsedirektoratet om å innføre smaksforbud på snus. Dette er for å bremse nyrekruttering av unge snusere. Blant annet la direktoratet frem forslaget i 2015. Dette arbeidet ble gjort med henvisning til EU-direktiv om smak i røyk.

Når vi konfronterer direktoratets foresatte, nemlig departementet, vil de ikke utelukke et smaksforbud på snus.

– Helse- og omsorgsdepartementet arbeider for tiden med en ny tobakksstrategi, som etter planen vil legges frem denne våren. Hvilke konkrete tiltak som skal inngå i strategien er ennå ikke behandlet i regjering. Det er derfor for tidlig å si noe om det, skriver Elisabeth Johansen i departementet i en e-post til Nettavisen Økonomi.

Målet om en tobakksfri generasjon er ikke bare en visjon for helsedirektoratet, det er også en vedtatt politisk ambisjon. Regjeringens plattform fra Granavolden står det at dem vil:

«Utarbeide en ny tobakksstrategi, med mål om en generasjon uten tobakksavhengighet.»

– Vil fjerne 50 prosent av snusmarkedet

Den største snusprodusenten, Swedish Match Norge, som står bak merker som General og Nick & Johnny, opplyser at 50 prosent av det norske markedet har en smak som ikke ligner på tobakk. Eksempelvis mint eller lakris.

– Hvorfor bør snus egentlig ha smak?

– Snus med smak er populært, men det er særlig populært hos tidligere røykere. Vi ser ingen grunn til å fjerne snusen nordmenn liker. Dette er å øke attraktiviteten til røyk, men det er også å gripe inn i livene til folk uten grunn, sier Geir Hammer som er den norske sjefen i snusgiganten.

– Men vil ikke et smaksforbud dempe rekrutteringen av unge snusere?

– Folkehelseinstituttet er tydelige på at vi trenger attraktive alternativer til røyk. Røyk dreper, det gjør ikke snus. Et smaksforbud vil også føre til en enda kraftigere økning av nordmenn som reiser til Sverige for å kjøpe snus, sier Hammer til Nettavisen Økonomi.

– Er ikke smaksforbud en grei løsning for å fjerne de mest lukrative snustypene uten å ramme altfor hardt de eksisterende snuserne?

– Det er hverken pragmatisk eller greit å gripe inn i nordmenns liv på denne måten, uten forskning eller objektive funn som underbygger det. Tvert imot er forskningen tydelig på at snus ikke er så skadelig som mange hevder, sier Hammer.

Helsedirektoratet vil ha flere forbud

Helsedirektoratet er kjent for å foreslå nye forbud og reguleringer for å bedre folkehelsen. I en rapport de skrev i fjor høst til departementet anbefaler de en rekke tiltak til ny tobakksstrategi.

Der skriver direktoratet at de ønsker å vurdere en rekke lovendringer på tobakksprodukter.

 • Utvidede røykeforbud
 • Regulering av smaksstoffer i tobakks- og nikotinprodukter
 • Økt aldersgrense
 • Totalforbud mot salg av røyketobakk på lang sikt

I motsetning til snusprodusentene selv, mener ikke direktoratet at snus er et godt røykesluttprodukt. De mener folk bør holde seg vekk fra nikotin, uavhengig av om de røyker det eller tar det under overleppa.

Spesielt advarer byråkratene mot at snus kan øke risikoen for kreft, hjerteinfarkt, diabetes, ødelegge tenner og tannkjøtt.