I fjor høst inngikk byrådspartiene i Oslo en samarbeidsavtale med Rødt, der det ble klart at kommunen selv igjen skal bygge barnehager.

«Kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo,» heter det i samarbeidsavtalen med Rødt.

Dermed ble nye kommersielle aktører feid av banen, i tråd med Rødt-leder Bjørnar Moxnes´ønske.

Les også: Sier nei takk til flere barnehager som dette

- Ikke lovlig å skille

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) finleste avtalen med sine jurister, og etter mange måneder i uvisse, har saken fått en avklaring.

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Arild M. Olsen, møtte 12. mai byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), og andre aktører.

- Oslo kommunes advokater har konkludert med at kommunen ikke på lovlig vis kan skille mellom kommersielle og ideelle aktører. Den ballen er dermed lagt død, sier Olsen til Nettavisen.

Les også: - Jeg har store problemer med å forstå Moxnes

Han synes det er trist at kommunen har brukt så mye tid og ressurser på dette:

- Norsk lov gjelder, og vi er overrasket over ressursbruken i denne saken. Vi er opptatt av at kommunen skal ha fokus på innhold og kvalitet i barnehagene i Norge, sier han.

Kommunen har også sjekket med Fylkesmannen og ESA i Brussel, som har kommet til samme konklusjon.

- Tellevik Dahl informerte også om nye krav til nye private barnehager, forteller Olsen videre.

Dette er de nye kravene:

  • Barnehagens ansatte må ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i de kommunale barnehagene.
  • Innenfor rammen av barnehagelovens § 14 a første ledd skal offentlige midler og foreldrebetaling komme barna i barnehagen til gode.
  • Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes kvalitetsstandarder eller ha tilsvarende eller bedre kvalitetssikringsverktøy.
  • Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes fremtidige standard for tilvenning til barnehage.
  • Barnehagens ansatte må delta på respektiv bydels relevante kompetansetiltak for barnehagesektoren.
  • Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.
  • Barnehagen må på daglig basis ha samme voksentetthet per antall barn som i de kommunale barnehagene.


- Hva synes du om de nye kravene, Olsen?

- Dette kunne de gjort kort: Alle offentlige og kommunale barnehager må følge barnehageloven og norsk straffelov.

- Får disse kravene noen konsekvenser for dere?

- Nei, men det har skapt unødvendig uro. Vi har hele tiden vært av den oppfatningen av vi følger loven og stiller igjen spørsmål ved ressursbruken: Hvorfor skal eksempelvis alle barnehager være med i en nasjonal undersøkelse, sier han.

- Plaster på såret for Moxnes

- Et nederlag for byrådet, altså?

- Ja, et digert mageplask. Dette gjorde de for å få med seg Rødts Bjørnar Moxnes på laget. Nå leter de etter et plaster på såret, og det er i lys av det vi leser de nye kravene, sier Olsen.

Også hos Espira er de lettet over en konklusjon i saken. Espira driver 85 barnehager for 8000 barn og med 2300 ansatte.

- Hvordan oppfatter dere at man ikke kan skille mellom kommersielle og ideelle barnehager?

- Vi har hele tiden stilt oss tvilende til hvorvidt det var lovlig å skille mellom såkalt kommersielle og såkalte ideelle barnehager. Lovverket har ikke dette skillet. Vi er nå glade for at at Oslo kommune har konkludert på samme vis, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør hos Espira, Jens Schei Hansen, til Nettavisen.

- 3000 nye barnehageplasser

- Er de nye kravene vanskelige å tilfredsstille?

- Nei. Stort sett oppfyller vi disse kravene allerede i dag, så det skal nok gå greit. At vi skal delta i den nasjonale foreldreundersøkelsen er jo noe vi ville gjort uansett, sier han.

- Hvor mange private barnehager og barnehagebarn ville blitt rammet hvis byrådet hadde hatt jussen på sin side?

- Det er vanskelig å si eksakt. Men de har tatt mål av seg å etablere 3000 nye barnehageplasser i perioden. Det er åpenbart at dette vil ta lenger tid om kommunen skal bygge selv enn om man også slipper til Espira og andre private aktører som står klare til å bygge barnehager, bemerker Schei Hansen - og legger til at:

- De som ville blitt skadelidende er småbarnsforeldre som blir satt i helt unødvendige barnehagekøer fordi utbyggingen ikke skjer raskt nok.

Rødt: - Nye knalltøffe krav

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til Nettavisen at han tar avgjørelsen til etterretning.

- Men dette viser et klart behov for å revidere barnehageloven, slik at barnas beste i enda større grad kommer i fokus, mener han.

- Dette blir en svært viktig sak for Rødt frem mot valget i 2017.

- Ser du på dette som et nederlag?

- Jeg er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for nye knalltøffe krav som setter barnas beste i fokus fremfor kommersielle hensyn. Så skal vi jobbe målrettet for å stramme grepet enda hardere til, sier en kampvillig Moxnes.

Han er klinkende klar:

- Det vi trenger, er et forbud mot profitt i barnehager, på samme måte som for skolene. Enn så lenge åpner ikke barnehageloven for dette, men det vil Rødt jobbe for.

Les også: Økokrim har siktet Westerdals Oslo ACT

Stor ståhei for ingenting

Dette er ikke først sak det nye byrådet taper. De lyktes heller ikke med å innføre byregjering i Oslo, noe som skapte stor ståhei i flere måneder.

Les også: - Stor ståhei for ingenting