*Nettavisen* Økonomi.

Nytt regjeringskvartaler presentert

Statsminister Erna Solberg og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under pressekonferanse om regjeringskvartalet. Regjeringen går inn for at Høyblokka i regjeringskvartalet blir stående og at Y-blokka rives Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Høyblokka blir stående, men flere andre bygninger må rives.

25.05.14 18:17

Statsminister Erna Solberg (H) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vil trolig presentere omfanget av hvor mye som skal bygges i det nye regjeringskvartalet når de holder pressekonferanse søndag klokka 15.

Noe står, noe rives
Statsminister Erna Solberg fortalte under pressekonferansen søndag at Høyblokka i regjeringskvartalet blir stående.

- Høyblokka er for oss et unikt uttrykk for etterkrigsmodernismen og derfor er det viktig at den er med i det nye regjeringskvartalet. Det er viktig for oss å ta med noe av det gamle inn i det nye, sier Sanner under pressekonferansen.

Regjeringen har valgt en løsning der Høyblokkas forside bevares, og det åpnes for tilbygg og nye bygg bak Høyblokka.

Y-blokken skal derimot rives.

- Y-blokken har vi bestemt at skal rives. Det er vanskelig å sikre Y-blokka på en god måte og utnytte området på best måte. Å rive Y-blokka gjør at man kan åpne Akersgata, som er en pulsåre i Oslo kommune, sier Sanner.

Klikk på bildet for å forstørre.

Høyblokka blir stående i det nye regjeringskvartalet. Foto: Aleksander Andersen

S-blokka og R4 rives skal også rives for å få bedre tomteutnyttelse. Riving av S-blokka begynner allerede i høst.

Når det kommer til kostandsrammen rundt prosjektet har det blitt lagt på bordet at det vil koste cirka 15.5 milliarder kroner, i følge statsministeren.

- Vi regner med at det vil ligge rundt det, men vi har noen kostander som trekker prisen ned og noen som trekker prisen opp. Det er dyrt, men det er kvalitetssikret, sier Solberg.

HTML EMBED
var s=document.createElement("script");s.type="text/javascript";s.src="http://csp.picsearch.com/rest?e=a1347TZ-H4b5fu49s9g-sEfb62ecZ2X6d2NBntfx2Tgi1MIU4UcPH1nafo3ph0Ive135UCXI1CeETryno2NfGKm5JD6UWAq9ru8OYUd8jYzkzV4-LstI3Jr-3ids5Q9rsVe0OS-zOSc&i="+typeof(ps);document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);


Nytt og gammelt sammen
- Her må vi forene historie med femtiden. Skal forandre, men også bevare. Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne og kompakt, åpne for levende og trygge byrom og skape gode arbeidsplasser, samtidig som det tar vare på vår historie, sier statsminister Erna Solberg under pressekonferansen søndag.

Konseptet har fått navnet konsept Øst.

- Vi ser frem til å åpne et nytt regjeringskvartal i 2023-2025, sier Sanner.

Nå starter forprosjektfasen. Det innebærer å utarbeide planprogram og reguleringsplan for området, rom- og funksjonsprogram og eventuelt eiendomskjøp vil trolig pågå til 2017. Deretter detaljplanlegges byggene, det utarbeides kostnadsanslag og annet styringsunderlag. Forprosjektet skal kvalitetssikres (KS2) før saken legges frem for Stortinget. Det legges til grunn at Stortinget kan behandle saken i 2019, skriver regjeringen i en pressemelding.

Jan Tore Sanner om bevaring av Høyblokka:

HTML EMBED
var s=document.createElement("script");s.type="text/javascript";s.src="http://csp.picsearch.com/rest?e=LfMJFPuk2H8Z68uzyxLm_8QU02Zi_16c4nfkHMUXMk76pcgSIcJR9of6Ks_WBLgJIkTSqmGtMu25zgj3OHCb-vOcZnIyy2DutOplBnV3QNpLAZdx2vSQf6sm_SeNnjw1C3RqgRYPRiM&i="+typeof(ps);document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);


Venstre: Glad for at Høyblokka blir stående
Venstre-nestleder Ola Elvestuen er svært glad for at Høyblokka blir stående. – Høyblokka er noe av den fremste arkitekturen Norge har fra 1950-tallet, sier han.

Elvestuen mener terrorangrepet 22. juli har forsterket verdien av bygget.

– For Oslo er det mye viktigere å beholde regjeringskvartalets kvaliteter og bygge videre på disse, enn å sette opp enda et monumentalbygg i konkurranse med blant annet Operaen, nytt Munch-museum og det nye Nasjonalmuseet, sier Elvestuen etter at regjeringens planer for et nytt regjeringskvartal ble presentert søndag ettermiddag.

– Vi registrerer at regjeringen ønsker at Y-blokka rives, og det viktigste for Venstre er å beholde kunstverket fra Picasso på kortveggen, legger han til.

Klikk på bildet for å forstørre.

Statsminister Erna Solberg og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under pressekonferanse om regjeringskvartalet. Regjeringen går inn for at Høyblokka i regjeringskvartalet blir stående og at Y-blokka rives Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)


Ap: God løsning å videreføre Høyblokka
Arbeiderpartiet mener det er en god løsning å videreføre Høyblokka som en del av det nye regjeringskvartalet.

– Spørsmålet om hvordan departementene og regjeringens kontorer skal gjenoppbygges etter terroren 22. juli 2011 er en viktig beslutning, påpeker nestleder Helga Pedersen i Arbeiderpartiet.

Hun mener gjenoppbyggingen må ha som utgangspunkt å legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet for alle samt å sikre Oslo en god byutvikling.

– Det nye regjeringskvartalet bør bygges etter høye miljøstandarder og være fremtidsrettet. Arbeiderpartiet mener de ansatte og brukerorganisasjoner bør ta aktiv del i den videre prosessen, sier hun etter at regjeringen presenterte sine planer søndag ettermiddag.

Fakta

Nytt regjeringskvartal


Støttegruppa glad
Støttegruppa etter 22. juli sier avgjørelsen om nytt regjeringskvartal kom brått på, men de er fornøyd med at beslutningen er tatt.

– Det vil alltid være delte meninger om avgjørelsen, men jeg er veldig glad for at avgjørelsen endelig er tatt, sier John Hestnes som leder avdelingen for regjeringskvartalet i Støttegruppa 22. juli til NTB.

Selv om han er glad for avgjørelsen, skulle han ønske at støttegruppa hadde blitt varslet på forhånd om at forslaget kom.

– Vi ventet jo at det skulle komme, men ikke på en søndag med tre timers varsel. Sanner ringte meg fem minutter før pressekonferansen, men ellers var vi like uforberedt som alle andre, sier han.

Hestnes sier det er delte meninger også internt i støttegruppa. Selv er han fornøyd med at Y-blokka rives, siden den går over Ring 1. Han synes også det er et godt forslag å bygge påbygg bak Høyblokka, blant annet fordi ikke alle ønsker kontor i Høyblokka.

– Det at Høyblokka blir stående gir oss en sjanse til å bygge et informasjonssenter om hendelsen i første etasje. Det kan bli et læresenter for skoleklasser og andre om terrorisme og hendelsen. Dette må ikke skje igjen i framtiden, sier han.

Klikk på bildet for å forstørre.

Moderniseringsminister Jan Tore Sanner forteller at kunsten fra Y-blokka blir tatt vare på. Her med statsminister Erna Solberg under pressekonferansen søndag. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Sanner: – Vi skal ta vare på kunsten i Y-blokka
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier kunsten fra Y-blokka skal bevares når blokka rives.

– Måken og Fiskene, de to store kunstverkene i Y-blokka, vil selvsagt bli godt tatt vare på, forsikret Sanner under pressekonferansene om regjeringskvartalets framtid søndag.

Begge kunstverkene er basert på skisser av Pablo Picasso, og er sandblåst av Carl Nesjar. Fiskene er en integrert del av ytterveggen mot Akersgata, mens Måken står i vestibylen.

– Vi vet det er ulike vurderinger i både historiske og arkitektoniske miljøer, men Y-blokka er et stengsel for et mer åpent byrom, sier Sanner.

Les også: - Trist at Y-blokka rives

Strid om Høyblokka
Regjeringskvartalet ble påført omfattende skader i terrorangrepet 22. juli 2011.

Striden om hvordan et nytt regjeringskvartal skal se ut, har særlig dreid seg om riving eller bevaring av den symboltunge Høyblokka, som blant annet huset Statsministerens kontor.

Regjeringens egen konseptutredning fra i fjor sommer gikk inn for at alle bygningene som ble skadd i terrorangrepet, bør rives.

Men under et høringsmøte i mars i år, gikk et stort flertall av faginstansene – inkludert Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund, Norske landskapsarkitekters forening, Oslo Bys Vel, Riksantikvaren, Norsk Form og Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune – inn for bevaring. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag