Nytt storfunn i Nordsjøen

Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro (Plattform oljeplattform rigg Gullfaks Statoil StatoilHydro)

Statoil har gjort nytt storfunn på felt som er 27 år gammelt.

21.04.13 21:32

Statoil melder at de har funnet mer olje ved Gullfaks.

Sammen med partner Petoro har de påvist betydelige tilleggsressurser i Shetland-gruppen/Lista-formasjonen i Gullfaks-lisensen.

Shetland-gruppen og Lista-formasjonen er yngre og noe grunnere avsetninger og har ulike egenskaper enn formasjonene i Brent-gruppen, hvor hovedreservoarene på Gullfaks ligger.

Indikasjoner på hydrokarboner i Shetland-gruppen/Lista-formasjonen i Gullfaks-lisensen har vært kjent lenge, men de er hittil ikke utviklet på grunn av dårlig reservoarkvalitet. En ny brønntest i dette intervallet viser imidlertid gode strømningsrater.

- Funnet gir nye volumer som raskt kan gi produksjon av høy verdi og gir nye lovende perspektiver for feltet og installasjonene. Dette er et resultat av Statoils strategi for revitalisering av norsk sokkel, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, i meldingen.

Produksjonsbrønn 34/10-A-8 på Gullfaks A-plattformen der brønntesten er gjennomført, viser nå en høy og stabil produksjon på 7.500 fat/dag. Brønnen har produsert nærmere 1 million fat siden desember 2012.

Opptil 150 millioner
Foreløpige beregninger basert på tolkning, modellering, formasjonstester og prøvetaking i det aktuelle intervallet viser at nye utvinnbare ressurser er i størrelsesorden 40-150 millioner fat oljeekvivalenter, men det er knyttet stor usikkerhet til dette ressursestimatet.

Våre modeller indikerer ytterligere oppsidepotensial og det pågår nå videre datainnsamling og studier for å avklare potensialet og videre utvikling av disse ressursene.

Gullfaks ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen og ble satt i produksjon 22. desember 1986. Feltet er bygd ut med tre faste installasjoner og har produsert mer enn 2,4 milliarder fat olje og 56 milliarder sm3 gass.

Rettighetshavere på Gullfaks-feltet er Statoil (operatør) med 70 prosent, og Petoro med 30 prosent.

Funnet føyer seg inn i en kanonrekke med nye funn på norsk sokkel.

Fant elefant
For Statoils del ble det for litt under to år siden meldt at de hadde et kjempefunn.

Da var det klart at funnene Aldous og Avaldsnes på Utsirahøyden i Nordsjøen samlet kunne utgjøre en oljestruktur på mellom 500 og 1.200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Dermed er funnet en såkalt elefant. Dette er navnet oljeindustrien har på oljefunn hvor det kan utvinnes minst 500 millioner fat olje.

Siden har flere selskaper meldt om betydelige funn, sist det svenske selskapet Lundin.

Selv om Statoils nyeste funn ikke er stort som en elefant er det nok et bevis på at fortsatt satsing utenfor Norge bærer frukter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.