*Nettavisen* Økonomi.

Nytt varsko om Norges tilstand

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil nå sikre større stillingsbrøker for de som har rett på dette. Her under årets kvinnemarkering for LO 8.mars. Foto: Lars Brock Nilsen

Stygg trend kan gi nytt rentekutt.

31.05.13 10:44

NAV melder fredag at det ble 2.163 flere arbeidsledige i mai.

- Arbeidsmarkedet har svekket seg de siste månedene og ledighetstallene for mai viser en klar økning. Det er flere som melder seg arbeidsledig nå, og for enkelte yrkesgrupper har det blitt vanskeligere å få jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

I mai var arbeidsledigheten på 2,5 prosent av arbeidsstyrken og 65 500 personer var registrert som helt ledige hos NAV. Dette er 4.100 flere enn i mai i fjor, og tilsvarer en økning på 7 prosent.

Stygg trend
Dette var vesentlig mer enn ventet, da konsensus så for sen økning på 600 personer.

- Arbeidsledigheten har økt. Dette viser at Norge ikke er uberørt av krisen i Europa. Men vi har fremdeles lav ledighet i forhold til andre land, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Antallet nye arbeidsledige har økt de siste månedene. Det er nå 2 400, eller 12 prosent flere, som har vært ledige i mindre enn 12 uker sammenlignet med mai i fjor.

- En del bedrifter har ikke like stort behov for arbeidskraft som før. Norske bedrifter merker det når etterspørselen fra Europa avtar, samtidig som husholdningene er noe mer forsiktig med pengebruken. Norge har høy sysselsetting, og vi har tro på et stabilt arbeidsmarked framover. Vi følger likevel nøye med på situasjonen, sier Huitfeldt.

Fredagens nyhet styrker opp under den negative trenden som også andre målinger viser.

På mandag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med sin siste arbeidskraftundersøkelse. Den viste at ledigheten økte med 4.000 til 100.000. Dette er på det høyeste antallet ledige i Norge siden desember 2005.

Klikk på bildet for å forstørre.

SSBs undersøkelse gir en ledighet på 3,7 prosent av arbeidsstyrken, noe som er på nivå med det høyeste Norge hadde under finanskrisen.

Les mer: Dette har ikke skjedd på 7 år

I revidert budsjett tror regjeringen at arbeidsledigheten i Norge ligger omtrent uendret med 3,4 prosent i år og 3,5 prosent i 2014.

Kan gi rentekutt
Den markante økningen i ledigheten kan bidra til at sentralbanken vil vurdere å kutte renten.

- Skulle akselerasjonen bli vesentlig sterkere, kan det trekke Norges Bank lengre i retning av å kutte nøkkelrenta 20. juni, skriver sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets morgenrapport.

Nordea Markets så for seg en økning på kun 300 personer.

- Får vi rett i det vil registrert ledighet ikke være vesentlig forskjellig fra Norges Banks anslag, men de to ledighetsstatistikkene tegner i sum nå et bilde av et noe mindre stramt arbeidsmarked, skriver de i sin morgenrapport.

Stor økning i bygg og anlegg
Det er blant menn mellom 30 og 60 år at ledigheten har økt mest det siste året.

– Dette henger sammen med at ledigheten har økt mest innenfor bygg- og anlegg, hvor det jobber mange menn i disse aldersgruppene, sier Lystad.

Den siste måneden har ledigheten økt for alle yrkesgrupper bortsett fra akademiske yrker, når vi ser på sesongjusterte tall.

Ledigheten øker mest i bygg og anlegg, og siden september i fjor har det vært en økning i ledigheten for denne yrkesgruppen. Sammenlignet med mai i fjor er det nå 1.300, eller 19 prosent, flere ledige bygge- og anleggsarbeidere.

Det er store forskjeller for ulike yrker innen bygg og anlegg. Sammenlignet med mai i fjor har det blitt 500 flere ledige tømrere og snekkere, mens det har blitt færre ledige elektrikere.

Arbeidsledigheten er høyest innen bygg og anlegg, med 4,3 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av reiseliv og transport med 4 prosent. Ledigheten er lavest innen undervisning med 0,8 prosent og akademiske yrker med 0,9 prosent.

Økning i alle fylker

I løpet av mai økte ledigheten i alle fylker, viser sesongjusterte tall. Størst økning finner vi i Møre og Romsdal, Nordland og Oppland.

Vestlandet har fortsatt lavest ledighet, med Rogaland på 1,7 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal, alle med 1,9 prosent. Høyest ledighet har Finnmark og Østfold med 3,3 prosent, og Oslo med 3,2 prosent.

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak

Fra april til mai gikk antallet helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak opp med 1.700 personer, justert for sesongvariasjoner. Det er nå 84.500 personer som enten er helt arbeidsledige eller deltar på tiltak. Dette tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med mai i fjor er det blitt 3.600 flere i denne gruppen, noe som tilsvarer en økning på 4 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.