Verksteds- og teknologikonsernet Odim ASA melder mandag om at selskapet har fått en større ordre på et komplett håndteringssystem til et oseanografifartøy, Fartøyet bygges av det kinesiske Wuchang-verftet for Institutt for Oseanografi ved Chines Academy of Sciences.

Ordren som blant annet omfatter Odims egenutviklede kabelkontrollenhet (CTCU) har en verdi på omkring 44 millioner kroner.

Levering av utstyret skal finne sted i desember 2010.