2018-tallene til Sbanken (SkandiaBanken frem til november 2017) viser en total utlånsvekst for fjoråret på 9,8 prosent. Det mener banken er på linje med forventningene.

Men, Sbanken har for perioden 2017 til 2019 hatt mål om årlig utlånsvekst på mer enn 10 prosent, altså klart over den gjennomsnittlige utlånsveksten til husholdningene.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser nemlig at husholdningenes innenlandske gjeld de seneste tolv månedene har økt med 5,5 prosent.

Nådde milliarden

Sbanken hadde i 2018 netto renteinntekter på 1371 millioner kroner, et driftsresultat før tap på 1004 millioner og et resultat før skatt på 929 millioner kroner.

I fjerde kvartal satt banken igjen med 253 millioner kroner før tap. Sbanken tjener med på det den sitter igjen med fra innskudd og utlån, både som følge av vekst og høyere marginer.

Banken satser også på forbrukslån, og her var veksten i fjerde kvartal på 9,1 prosent. Forbrukslånene utgjør naturlig nok langt mindre i volum enn boliglånene, slik at den prosentvise veksten blir høyere.

4-gangeren

Og inntjeningen er bra. Resultatrapporten for 2018 viser at banken oppnår en gjennomsnittlig rente på disse forbrukslånene på om lag 10 prosent de seneste fem kvartalene. Boliglånsrenten ligger typisk på 2,5 prosent, renten på billån på 5 prosent. Snittrenten på forbrukslån er altså fire ganger så høy som for boliglån.

I 2017 hadde for øvrig Sbanken totale inntekter på 1,48 milliarder kroner og et driftsresultat før tap på 865 millioner. Banken tapte i 2017 marginale 705 000 kroner på utlån. Ved utgangen av tredje kvartal i fjor var resultatet før tap på 250 millioner kroner, men tapene hadde økt til 20 millioner.

Hovedtyngden av bankens lånekunder er i aldersgruppen 35-49 år. Ved utgangen av 2017 lå gjennomsnittlig belåningsgrad i forhold til verdivurderte sikkerheter på 56 prosent.

80 milliarder

Sbanken er blitt en relativt stor bank i norsk sammenheng og etter hvert børsnotert, med totale utlån på nesten 80 milliarder kroner. Innskuddene utgjør ca. 50 milliarder. Markedsverdien av banken på ca. 8,5 milliarder kroner. Kursutviklingen har siden sommeren 2017 vært nokså flat, men falt noe mot slutten av fjoråret.

Men kundene er fornøyde, i 17 år på rad har Sbanken vært en bransjevinner på kundetilfredshetsmålingene til Norsk Kundebarometer.

Daværende SkandiaBanken åpnet sin virksomhet i Norge i april 2000 og var da Norges første rene nettbank. I dag er banken landsdekkende med over 400 ansatte.

Banken er kjent for sin lave kostnadsgrad, blant annet som følge av at den ikke har filialnett. I mars 2017 kunngjorde Sbanken at de satser i sparemarkedet ved å tilby robotrådgivning.

Økte marginer

Da banken ble etablert i det norske markedet, var banken svært konkurransedyktig på pris, med liten margin mellom utlåns- og innskuddsrentene. Denne marginen har økt.

Ser vi på lånebetingelsene i dag, er banken blant de aller laveste i markedet med en effektiv boliglånsrente på 2,55 prosent for et lån på 2 millioner kroner innenfor 70 prosent av takst.

Hva de ulike bankene tilbyr av boliglånsrenter, kan du se her.

Når det gjelder plassering av eksempelvis 100 000 kroner på sparekonto, er derimot banken i midtsjiktet.