Gå til sidens hovedinnhold

Økokrim avviser Fagforbundets anmeldelse av Aleris

Anmeldelse av Aleris Ungplan & BOI fører ikke frem.

Fagforbundet står bak 26 medlemmer som saksøkte Aleris Ungplan & BOI (Aleris).

De 26 har vært – og er – omsorgsarbeidere med ansvar for mennesker med problemer knytta til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne.

Nå har Økokrim avvist anmeldelsen.

Administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy, er lettet:

- Vi konstaterer at Økokrim avviser Fagforbundets offentlige anmeldelse av Aleris Ungplan & BOI, og ikke har funnet noe grunnlag for å starte etterforskning. Vi tar avvisningen til etterretning. Vi har hele tiden sagt at vi er trygge på kvaliteten på det arbeidet vi gjør og at vi ikke har gjort noe galt», sier Sandøy i en pressemelding.

- Ikke kjent oss igjen i kritikken

I brevet fra Økokrim fremkommer det at verken Skatteetaten eller Arbeidstilsynet ut fra sin befatning med og kjennskap til saken har funnet grunn til å be om noen politietterforskning.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har heller ikke funnet grunn til å foreta tilsynsmessig oppfølging av saken.

- Aleris Omsorg Norge har gjennom de siste ukene vært utsatt for kritikk og grove beskyldninger i mediene som vi overhodet ikke har kjent oss igjen i, sier Sandøy.

- Krevende

Han legger ikke skjul på at dette har vært en krevende tid:

- Vi er et av Norges beste omsorgstilbud for utsatte og sårbare, og en velrennomert arbeidsplass for over 3500 medarbeidere. Den siste tiden har vært krevende for våre medarbeidere. Vi har hele tiden etterlyst dialog og ikke offentlig ordveksling i mediene.

Nå vil de se fremover:

- Aleris Omsorg Norge har en viktig samfunnsoppgave gjennom å bistå det offentlige med å løse noen av landets mest krevende omsorgsoppgaver. Å gi våre brukere så gode tjenester som mulig er motivasjonen bak den jobben vi gjør hver dag. Vi ser nå frem til å fokusere fullt og helt på arbeidet for alle vi leverer tjenester til, avslutter Sandøy.

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere

Kommentarer til denne saken