– I 2013 foretok vi et nøktern anslag. Vi anslo da at disse agentene årlig overfører minst tre milliarder kroner ut av landet. Anslaget var en forsiktig vurdering. Det reelle tallet er trolig mye høyere, sier Sven Arild Damslora, leder for Enheten for finansiell etterretning i Økokrim, til Dagens Næringsliv.

Finanstilsynet har ikke tilsyn med utenlandske betalingsforetak og deres agenter.

– Dette som en del av at EØS-avtalen gir finansforetak og betalingsforetak som har konsesjon i ett land mulighet til å drive på kryss av landegrensene uten særskilt konsesjon i hvert land, sier kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad i tilsynet.

På Finanstilsynets nettside er det lagt ut en oversikt over alle agentene som utenlandske betalingsforetak har i Norge.

– Dersom Finanstilsynet blir kjent med kritikkverdige forhold hos noen av disse foretakenes agenter i Norge, må Finanstilsynet varsle tilsynet i hjemlandet, som så må iverksette eventuelle tiltak, sier Singstad.

I 2014 ble Norges innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering kritisert i en evaluering fra Financial Action Task Force, et internasjonalt organ etablert på initiativ fra G7-landene. Ifølge rapporten mangler Norge en overordnet strategi, politikk og kontrollmekanisme for hvitvasking.

I det regjeringsoppnevnte hvitvaskingsutvalget fremheves agenter for utenlandske betalingsforetak som en risikogruppe i forhold til hvitvasking og terrorfinansiering.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her