Økokrim henlegger sak mot Troms Kraft

Troms Kraft slipper unna Økokrims klør.

Troms Kraft slipper unna Økokrims klør. Foto: Jan-morten Bjørnbakk (NTB scanpix)

Ga penger til Senterpartiet.

25.03.14 11:22

Oslo (NTB): Økokrim henlegger korrupsjonssaken mot Troms Kraft som gjaldt et bidrag til Senterpartiet på 200.000 kroner.

Økokrim åpnet høsten 2013 sak mot Troms Kraft AS for å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om korrupsjon fremkommet i forbindelse med en granskingsrapport, melder Økokrim i en pressemelding.

I tillegg til granskingsrapporten har Økokrim etter eget utsagn mottatt et omfattende datamateriale fra gransker. Etterforskingen har rettet seg mot betalingen fra Troms Kraft AS til Senterpartiet på 200 000 kroner.

Etter en helhetsvurdering har Økokrim ikke funnet tilstrekkelige holdepunkter for at overføringen av de 200.000 kronene representerer en ”utilbørlig fordel" "i anledning noens stilling”, slik straffeloven § 276 a om korrupsjon krever.

§ 276 a. For korrupsjon straffes den soma) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, ellerb) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.

Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.

Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte.

På denne bakgrunn er saken henlagt etter bevisets stilling.

Økokrim viser for øvrig til at Senterpartiet allerede i februar 2011 ble ilagt et forelegg for brudd på bokføringsloven. Forelegget var blant annet knyttet til fakturaen på 200.000 kroner.

Fakta

Fakta om Troms Kraft


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.